LEDENDE: Produktdirektør Åsmund Berget og viseadministrerende direktør Leif B. Paulsen i Move med en hyperkonvergert datamaskin fra Nutanix. Nutanix er den ledende leverandøren ifølge analyseselskapet Gartner. (Foto: Ahlert Hysing)

LEDENDE: Produktdirektør Åsmund Berget og viseadministrerende direktør Leif B. Paulsen i Move med en hyperkonvergert datamaskin fra Nutanix. Nutanix er den ledende leverandøren ifølge analyseselskapet Gartner. (Foto: Ahlert Hysing)

Fiks, ferdig, hyperkonvergert!

Trenden med hyperkonvergerte systemer hjelper virksomheter bli mer fleksible i å møte nye digitaliseringsutfordringer. Programvare styrer alt. Lagringskapasitet er viktig for valget.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

– Vi fjerner all risiko for kunden, sier Børre Nygren, senior løsningsarkitekt i Dell EMC.

og er han til administrerer Vxrail, som definerer fremtidens og lagringskapasitet. er programvare Dells For hyperkonvergerte det datamaskineri. byggeklosser fysiske med til Resten henviser er administrasjonsfunksjonen Hva datamaskinløsning. bearbeidingskapasitet, nettverkskapasitet

Lagringsvekst

inngå systemer. programvaredefinert til av var 65 hyperkonvergerte systemer prosent Gartner Veksten av eller hyperkonvergerte på januar Analysefirmaet i fra at Gartner. ifølge 30 spår all bedriftsmarkedet januar 2019 2017 være i vil i lagring prosent lagringskapasitet 2016

dataene Coding komprimering. datakopier fortsatt foretas (fjerning som datareduksjon for at sikre Raid, standard ikke viktig forsvinner. ved Erasure data benytter av også og av ødelagte av bruker EMC En er ekstra Sikring noen Dell hjelp av kopier), deduplisering, funksjon å bruk av ved

pålitelige, av et at kan utfordringer. systemer er de Det alt. hyperkonvergerte stikkord er Tre utvidbare. spørsmål til hva brukes er kunden smidige til og Fortrinnet om har

viseadministrerende Move, ikke med direktør påpeker B. Kundene Leif har tung det er sertifisering. lineær Paulsen, – Den norske vekst. markedet datamaskinleverandør prosjektorientert, i avansert på

løsningene sensordata intelligens de For utfordringene benyttes hyperkonvergerte forretningsapplikasjoner. de (AI), (IOT) maskinlæring, for moteriktige alle kunstig kan typer nye som og

Deler opp

dele ressurstildelingsfunksjonen som å med maskiner. virtuelle rundt er fysiske størst rundt er av markedet 85 15 den grunnleggende Hyper-V sørger med prosent har mens Vmware Microsoft Helt maskinen i for prosent.

Storage lagringsenhetene datakanal, systemløsning Software virtuelt, Bus, forene å for til Direct. betegnes alle homogent Spaces Microsofts Storage lagringsarkiv. sørger ett hyperkonvergerte En

Linux innen for definert Hat KVM lagringsvirtualisering også Red med interesse sin hyperkonvergerte det Gluster er systemer. Men Storage. har

løsninger kunder Compute utviklet lang alternative Platform seg av ta Vantara forsøker Hitachi tilby Unified mindre derimot, for forretningsbehov. konvergerte arkivløsninger for fra alternativer tunge for som med beregningsløsninger behov å ved seg (UCP). eller av erfaring slike er sine krevende tre bra å sine egner Tunge hyperkonvergerte, ytelsesvekst

inntil ha de HC RS, basert er som er programvaremiljø. er Vmwares UCP løsningen en Rack UCP den hyperkonvergerte Scale CI større 256 med mens datasenterløsning et totale integrert på maskiner for vil system,

levert Vi kunder administrerende i løsninger men RS, sier og Sund, UCP vi har av på noen mange få – Rune Finland, flest UCP i passer levert CI. Sverige. vi våre Norge Historisk hos basert har at ser Hitachi direktør HC-løsninger,

Prising

å er på leverandørene. komponentene til mye en det alle Ingen fysiske ferdig en er koste kroner typisk det for vil og de villige kommer løsning kundebehovene, hyperkonvergert hvor markedet million fortelle avhengig på En en fra av er stor med norske programvaremodulene. alle løsning rekke så svaret av

en for går anskaffe leveres tilfelle i en et tillegg I med data per det pris tredje at av er minimum tapt ikke data to fortrinn med å på maskin Løsningene maskiner (noder) slik fjernsikring kroner. maskin alvorlig hendelse. 200.000 en

en håndtere programvaretilkoblinger. er å kunne slik leverandørene. løsning men 16, 64 til standardiserte en tilgjengeligheten, utgjør En vil de via knyttes til hyperkonvergert noder åtte, 32 bygges forskjellige system skyleverandør noder ut To kan til og klyngeteknologien et inntil for privat avhengig av og sky

en i åtte har produsenten i HPE federasjon. klynge, en klynge kaller en og 32 distribuert

kan for ser en mye variere eller to maskin fysisk varierer prosessorer. like løsning vil beregningskjerner. maskiner og ut. som én etter antall Hver tre Prisen med ha hastighet Prosessorprisen

basert påvirkes størrelsen koster GB vanlige GB Maksimal Totalbeløpet av på minnemodul en 32 er 64 på Det bruk listepris minnemoduler. på minnemoduler, En av minnet 200.000 størrelse, GB GB 64 13.000 768 teknologien. og på 128 typisk tolv har kroner. over dollar. GB foreløpig og

med basert flash. og rimelig, men leverer bare HPE på platelagre lagring bare løsning En både er Dell EMC

er ser tilkobling minimum hastigheter benyttes Ethernet. for vanligvis per og Gbit lagring, behov sammenkobling sekund, Gbit, per og man på Gbit sekund. 10 prosessorer og 25 til men 100 Hastigheten av For høyere 50 Gbit brukerne nettskyen Gbit, 40 til

Vi i det at er om snakk når HPE ha Arild Saghagen, kunder selge produktsjef bare vår flash I og skal er besluttet senior vi først har å hyperkonvertert. det frest vår i – HPE. som storage lagring, region Simplivity skal fordi sier storage-fagfolkene bestemt kjøre hyperkonvergerte

50 Over

dele var gå sett sharing) med og har til andre til ble For å Den dagens behov to kostnadene. Sistnevnte maskin bruk grovt hatt for vi for 50 det er anskaffe (time tidsdeling år. uropphavet sammen eller over i alternativer, kalt gang egen skytjenester. forretningsmessige datamaskiner

20 kom for Da behov en kostet rundt Nettverksbehov og lagring. med nitten til et dataanlegg kroner. med tilgang mindre bearbeidingskapasitet For terminaler krevdes egne 2,5 først applikasjonene åtti. datamaskin rundt millioner

kravene frem skulle det maskineriet. tre seg typisk Før man vare fysiske i Maskinen til Det av erfarte til men som krav egentlig styrte år. krevdes applikasjonene var var som det hvilke viktigste, dataanlegget.

datamaskinen men ble enten ble de for som mye forståelsen tekniske, dem tilfeller administrative om. Det større. av å for selv, eller skrev mange applikasjonene skrive I foreldet hvert var kostet viktigheten applikasjonene it-fagfolkene etter

de Intel grunnleggende Microsoft begynte hvor større og Unix som det standardiseringsbølge de 1987, nye og i på etablerte aktørene finanskrisen og Etter RISC-prosessorer seg satset med en november programvaremiljø. prøvde

vant nye De

Volum på. da blir noe gått gjør med De kostnader. markedet, industristandard ut, gikk flere år for nye har Dermed de inn siden. bare fortjenesten 20 dele Alle ansett aktørene å oppsto Det som vant. datamaskinene IBM utilfredsstillende. i ble

sett datamaskiner seg tok Alternativet overtok Microsofts for det å med på Linux hvert nettverk hele knytte som og programvare, for egne til av prosjekter behovene brukerne Unix. basert eller sammen etter inklusive mindre Industristandard datamaskiner var kunder og også et lagringskabinetter omverden. med

oppsto virksomhetens sitt for mer profesjoner nettverk. og kostnadseffektiv definerte hverandre ga men jobbet egne kostnader utrustning, behov ståsted. dels for til uavhengig Det lagring datamaskin, større Disse fra Det og fagfolkene av personell.

rimeligere et fra klassisk satt men Derfor kapasitetsbehov Alt nærmeste med om årene. det tre kjøp dyrere konvergerte En personellkostnadene testet kunne kunne systemer vare. på for ble eller reduseres. komponentene svaret. hver de bedre, ved enn ut av fortsatt ut men seg, estimert datamaskinløsning, for Integrerte sammen og mye forhånd, ikke

løsningen fleksibelt som norske løsninger som av den fortsatt konvergerte lite ønsker gjør løsninger. seg er har integrerte fleksibel fleste sky-sentrene kan interesse utvides ikke på endrede kostbare samme Men ved behov. kunder De måte De det.

Ikke sted et

skyleverandører datamaskiner med datasentre sine avansert minst bygget mulig har standardiserte teknisk funksjonalitet. av Dagens

største hevder Åsmund Berget av produktdirektør en Move, Nutanix. – sted, teknologi, i er men et sertifiserte Cloud leverandøren den ikke

manglende års økt utvikling. datamaskinleverandørene, etter Programvare idé kunne datamaskiner kompensere men for skal teknisk har driftssikkerhet deres funksjoner generelle Nettskyens Samme robusthet. rekke for skal de feile. maskintilbudet har mange en

som standard om vanligvis en for total å 2 øyeblikkets datamaskiner, handler U, Hyperkonvergert bygge utvide løsning deretter og etter kravene å ta behov, for øker.

vanskelig Det perspektiv, er hva – å Åsmund vite sier Berget. treårs i et kreves som

virksomheter Supermicro. (48,3 19 2 programvaredefinert type kapasitet Dell, var på tommer Nutanix Det på firmaet monteringskabinett standard første behovet at norske tilpasset arbeidsoppgaver. typiske var tildele bygget datamaskinløsning det virkelig og en på enkelt programvare (9 som Maskinen mange på sin forsto centimeter), standard er av som skulle for å U slik ny toppen maskinleverandører Lenovo er til maskiner kundens for være centimeter). Eksempler

banen Raskt på

er på understreker Berget. basere hva du og – kan ikke å trenger års levere fem å sikt, lettere datateknologi til Det behovene Åsmund få når oppgaven tre krever finansiert

og raskt komme å understøtte vesentlig det er er raskt installasjon når å enkel, Dermed maskineriet på forretningsbehovene understreker trenger administrasjon. utvide effektiv ressurser. at Forutsetningen for forretningsbehovene. Move å er ytterligere banen

Nutanix, som er Lenovo, datamaskiner, med Elitepartner på Vsphere Telenor med Vmwares en (hypervisor). leverer benytter Satellite Move Supermicro. fra maskiner Lundin AHV ressurstildelingsfunksjoner hypervisor Nutanix fra alternative Nutanix på alternative av rekke bruker maskiner

for og Vi – et Trulsrud, Nutanix-miljø, i Thinkagile Vmwares når VX lagring, salgsingeniør påpeker for Lenovo. totalt Nutanix VSAN Thinkagile senior HX tilbyr benytter Svein

på I To millisekunders Nutanix dem på overføre tar for Lundin for av steder. oljeselskapet 200 steder. to data på løsningen tre å sikre den kilometer. i oppnå installert det er hyperkonvergerte lagring forskjellige Til nettverksoverføringen å nødvendig har beredskapssenteret å fem forsinkelse forskjellige avstand, millisekunder synkron over praksis fra 1.000

forteller gir Paulsen. benyttes hypervisor på mye B. mest, for Leif verdi Nutanix Men Nutanix kundene. Vmwares – også

nå og til programvaren en hevdes til enklere å definerer som har skyleverandør. å koble Fortrinnet som vært være administrere bruken

Hemmeligheten

kunden en levere kr… Nutanix-løsning om fortsatt kan Vi –