LEDENDE: Produktdirektør Åsmund Berget og viseadministrerende direktør Leif B. Paulsen i Move med en hyperkonvergert datamaskin fra Nutanix. Nutanix er den ledende leverandøren ifølge analyseselskapet Gartner. (Foto: Ahlert Hysing)

LEDENDE: Produktdirektør Åsmund Berget og viseadministrerende direktør Leif B. Paulsen i Move med en hyperkonvergert datamaskin fra Nutanix. Nutanix er den ledende leverandøren ifølge analyseselskapet Gartner. (Foto: Ahlert Hysing)

Fiks, ferdig, hyperkonvergert!

Trenden med hyperkonvergerte systemer hjelper virksomheter bli mer fleksible i å møte nye digitaliseringsutfordringer. Programvare styrer alt. Lagringskapasitet er viktig for valget.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

  • Logg inn!

    Du har abonnement og er registrert som bruker.

  • Har abonnement!

    Du har abonnement, men ikke registrert deg.

  • Bestill abonnement!

    Digital tilgang er inkludert i alle våre abonnement.

– Vi fjerner all risiko for kunden, sier Børre Nygren, senior løsningsarkitekt i Dell EMC.

det fremtidens For nettverkskapasitet programvare administrasjonsfunksjonen lagringskapasitet. bearbeidingskapasitet, er byggeklosser Vxrail, hyperkonvergerte og Hva er som og han Resten er datamaskinløsning. til datamaskineri. definerer henviser administrerer fysiske til med Dells

Lagringsvekst

av av lagring systemer. i 2019 30 var 65 2016 bedriftsmarkedet Analysefirmaet i eller ifølge i 2017 til prosent Gartner systemer Gartner. januar hyperkonvergerte spår at hyperkonvergerte inngå være prosent på programvaredefinert all fra Veksten lagringskapasitet vil januar

data av bruk standard foretas også å av datareduksjon at ved dataene forsvinner. som EMC sikre (fjerning ved benytter noen ekstra komprimering. ikke ødelagte av kopier), av viktig Dell bruker av er fortsatt datakopier En hjelp for funksjon og deduplisering, Raid, Erasure Sikring Coding

har hva Det er at hyperkonvergerte Fortrinnet er pålitelige, om til kunden stikkord og spørsmål Tre et systemer er av kan smidige til brukes utfordringer. utvidbare. alt. de

vekst. viseadministrerende i ikke Move, lineær Leif påpeker norske Paulsen, på avansert med Den er markedet det Kundene B. direktør prosjektorientert, har datamaskinleverandør – tung sertifisering.

hyperkonvergerte nye de løsningene sensordata kan typer de For (AI), som alle forretningsapplikasjoner. og utfordringene benyttes moteriktige intelligens (IOT) kunstig for maskinlæring,

opp Deler

Hyper-V er grunnleggende sørger størst 15 mens ressurstildelingsfunksjonen som fysiske for prosent rundt i maskinen dele prosent. Vmware markedet Microsoft rundt maskiner. har å Helt av den er med 85 med virtuelle

ett virtuelt, Microsofts homogent lagringsarkiv. Spaces Bus, alle Direct. Storage sørger å hyperkonvergerte datakanal, for til Storage systemløsning lagringsenhetene En forene Software betegnes

interesse hyperkonvergerte Red Gluster sin Linux Storage. Hat har også KVM med systemer. innen er lagringsvirtualisering det for definert Men

egner er alternative kunder alternativer Vantara Compute av Hitachi arkivløsninger Unified forsøker ved å (UCP). av mindre fra lang slike løsninger seg sine Platform som for ytelsesvekst for tre å krevende beregningsløsninger forretningsbehov. for bra behov hyperkonvergerte, Tunge utviklet seg ta konvergerte sine erfaring derimot, tilby med tunge eller

ha inntil maskiner Scale med større 256 system, RS, mens en løsningen er et Rack er datasenterløsning som Vmwares UCP på hyperkonvergerte CI totale programvaremiljø. integrert HC UCP vil den basert de er for

direktør basert vi av levert at – levert passer Rune UCP flest Norge våre UCP Historisk få Sverige. løsninger har Hitachi Sund, Finland, vi har kunder i sier mange i administrerende ser noen RS, Vi CI. på og men HC-løsninger, hos

Prising

av løsning med av svaret og kundebehovene, fra mye på villige rekke koste Ingen for er å det markedet komponentene vil leverandørene. fortelle på hvor En stor en er så avhengig de alle en er en typisk fysiske hyperkonvergert løsning det kommer kroner ferdig norske million alle til programvaremodulene.

leveres for en 200.000 minimum er at (noder) med per å kroner. maskiner tapt med tilfelle fjernsikring det ikke fortrinn maskin Løsningene en anskaffe på et data hendelse. slik tillegg alvorlig data en I går i tredje to pris av maskin

av programvaretilkoblinger. er å hyperkonvergert bygges noder tilgjengeligheten, kan løsning til og leverandørene. åtte, ut En noder en en via til utgjør privat til knyttes kunne 32 standardiserte og for inntil system klyngeteknologien To de håndtere vil forskjellige slik 64 avhengig men skyleverandør et 16, sky

en har federasjon. og HPE produsenten åtte i i klynge distribuert en klynge, 32 en kaller

løsning to tre varierer ha antall hastighet Prosessorprisen fysisk maskiner Hver etter maskin én eller Prisen like mye ser kan beregningskjerner. ut. med variere for og en prosessorer. som vil

og 32 Det størrelse, 64 koster 128 En Maksimal listepris på minnemodul på en bruk GB basert har GB typisk er av minnet minnemoduler. 13.000 på teknologien. foreløpig Totalbeløpet 200.000 GB vanlige på 64 dollar. kroner. størrelsen GB av påvirkes og 768 over tolv minnemoduler, GB

flash. lagring men platelagre bare på leverer HPE EMC En og basert bare Dell med er løsning rimelig, både

til 100 benyttes per per sekund. behov for brukerne sekund, For og Gbit sammenkobling prosessorer til 10 tilkobling minimum på 40 Gbit vanligvis man men 25 50 og Ethernet. av hastigheter og Gbit Hastigheten Gbit, Gbit, høyere nettskyen er ser lagring,

hyperkonvergerte produktsjef I og kjøre i har å fordi frest bestemt besluttet kunder hyperkonvertert. storage-fagfolkene det vår at skal lagring, vår Simplivity storage som vi Arild flash selge når ha i er er sier skal Vi om det Saghagen, bare HPE først senior snakk HPE. – region

50 Over

skytjenester. hatt for andre Den grovt for maskin det kalt sett til bruk har gang tidsdeling med kostnadene. eller Sistnevnte over datamaskiner behov dagens to For vi var alternativer, år. og forretningsmessige egen uropphavet er ble dele til sharing) sammen 50 (time anskaffe gå i å

2,5 Da et med kostet rundt For krevdes kroner. terminaler kom Nettverksbehov rundt og 20 bearbeidingskapasitet millioner til datamaskin nitten med dataanlegg for lagring. først applikasjonene behov åtti. tilgang en egne mindre

man skulle egentlig var krevdes til seg til dataanlegget. det tre typisk hvilke maskineriet. var det i Før som som fysiske erfarte av krav Maskinen Det men vare kravene frem viktigste, styrte år. applikasjonene

større. it-fagfolkene hvert eller om. for skrive selv, viktigheten ble Det ble applikasjonene forståelsen var som mange I tilfeller dem mye de datamaskinen administrative foreldet applikasjonene etter men for kostet enten skrev av tekniske, å

som november etablerte finanskrisen prøvde og på de RISC-prosessorer Microsoft nye programvaremiljø. seg satset 1987, begynte aktørene standardiseringsbølge en det hvor med Intel grunnleggende de større Etter og Unix og i

vant nye De

Dermed har da å Alle Volum blir IBM nye flere ut, inn Det noe gikk gjør vant. i år kostnader. oppsto bare ansett De ble datamaskinene på. dele 20 for med markedet, som utilfredsstillende. gått industristandard de siden. fortjenesten aktørene

hvert var Unix. mindre Microsofts inklusive på for med også eller til programvare, Alternativet for prosjekter basert som nettverk et hele Linux av kunder å brukerne datamaskiner tok sett datamaskiner egne overtok behovene omverden. knytte det og sammen Industristandard og lagringskabinetter med etter seg

men profesjoner definerte kostnader virksomhetens fra Det oppsto for behov for sitt datamaskin, dels kostnadseffektiv uavhengig og nettverk. egne større av hverandre Det lagring ståsted. Disse jobbet personell. utrustning, til ga og fagfolkene mer

Alt men om estimert sammen dyrere rimeligere ut reduseres. ikke kunne nærmeste personellkostnadene testet ble enn vare. seg, systemer av på men komponentene Integrerte tre de et kapasitetsbehov konvergerte hver for ved En og forhånd, svaret. for ut fortsatt det mye med datamaskinløsning, kjøp eller satt årene. Derfor fra klassisk bedre, kunne

integrerte kostbare løsningen måte kan på Men løsninger De ønsker utvides fortsatt er fleksibelt behov. ved sky-sentrene fleksibel interesse endrede samme som konvergerte gjør som fleste seg den har det. av norske lite løsninger. kunder ikke De

Ikke et sted

datasentre funksjonalitet. mulig teknisk datamaskiner minst Dagens sine skyleverandører har av med avansert bygget standardiserte

et en hevder Move, av produktdirektør leverandøren sted, teknologi, den største sertifiserte – Cloud er men i Åsmund ikke Berget Nutanix.

en skal de teknisk driftssikkerhet idé feile. for datamaskinleverandørene, mange Programvare utvikling. manglende etter for men skal robusthet. har Samme kunne maskintilbudet rekke års Nettskyens datamaskiner har kompensere økt deres funksjoner generelle

som behov, standard for om å å løsning bygge deretter og vanligvis for U, utvide datamaskiner, ta total etter handler øyeblikkets øker. en Hyperkonvergert kravene 2

et i perspektiv, å hva treårs sier er – vite vanskelig som kreves Åsmund Det Berget.

tilpasset på 19 bygget sin forsto en (9 å firmaet var U norske Maskinen Nutanix på og Dell, typiske virkelig slik centimeter). maskinleverandører type at til toppen tildele er Det kundens standard på var 2 av Eksempler behovet virksomheter (48,3 være som centimeter), for første programvare Supermicro. ny som for mange er Lenovo maskiner på skulle det arbeidsoppgaver. monteringskabinett tommer enkelt standard programvaredefinert kapasitet datamaskinløsning

banen på Raskt

understreker Åsmund få trenger Det på ikke er Berget. års levere sikt, behovene krever datateknologi når til basere tre lettere kan oppgaven du å fem hva – å finansiert og

at det utvide for på forretningsbehovene administrasjon. ressurser. når ytterligere Forutsetningen å raskt å maskineriet raskt trenger Dermed vesentlig forretningsbehovene. effektiv er Move er enkel, er banen komme understøtte å understreker og installasjon

hypervisor rekke Nutanix med fra maskiner som på datamaskiner, på Nutanix Nutanix, Move Telenor benytter en fra alternative bruker Supermicro. Lundin maskiner Vmwares Lenovo, Satellite Elitepartner med alternative AHV er Vsphere av (hypervisor). leverer ressurstildelingsfunksjoner

når Thinkagile lagring, Svein Nutanix totalt VSAN Vi påpeker Thinkagile et i tilbyr for og benytter Nutanix-miljø, Trulsrud, HX Vmwares – salgsingeniør Lenovo. senior VX for

millisekunders nettverksoverføringen av å i to avstand, To å den løsningen 200 oppnå har for for I steder. tre 1.000 tar steder. forskjellige er på å det praksis forsinkelse hyperkonvergerte over overføre på synkron kilometer. installert på millisekunder oljeselskapet data forskjellige fem sikre Nutanix dem Til Lundin beredskapssenteret nødvendig lagring fra

Nutanix Leif mest, kundene. – benyttes Paulsen. forteller mye på Vmwares B. for Nutanix også verdi hypervisor Men gir

skyleverandør. definerer være en nå Fortrinnet til som administrere vært og å hevdes bruken enklere å har som til koble programvaren

Hemmeligheten

– kunden Vi kan Nutanix-løsning levere kr… om fortsatt en