Fildeler fritatt for ansvart

Fildeler fritatt for ansvart

Fildelingstjenester på internett er ikke ansvarlig for innholdet som distribueres. I alle fall ikke i USA.
En amerikanske domstol har bestemt at fildelingstjenester ikke kan holdes ansvarlig for brudd på opphavsrett fordi de ikke har mulighet til å overvåke eller kontrollere innholdet.

Dommen slår fast at selv om programvare som kan lastes ned gir folk anledning til å utveksle musikk, film og andre typer innhold, kan ikke de ansvarlige for sidene lastes for eventuelle lovbrudd, skriver New York Times.

Hele 90 prosent av filmene som utveksles på internett er beskyttet av opphavsrett.

Grokster og Streamcast Networks var blant selskapene som satt på tiltalebenken. Begge nettstedene tilbyr fildelingstjenesten Morpheus.