Fildeler-jakt kan være ulovlig

Fildeler-jakt kan være ulovlig

Advokater driver skjult overvåking i jakten på fildelere. Praksisen er sannsynligvis lovstridig.

Advokatfirmaet Simonsen var sist fredag i møte med Datatilsynet for å avklare om metodene de bruker i jakten på fildelere holder vann i forhold til personopplysningsloven.

- Vi har bedt om en skriftlig redegjørelse. Skjult overvåking er en stor utfordring, sier seniorrådgiver Guro Slettemark i Datatilsynet.

Rune Ljostad i Simonsen Advokatfirma forteller til Computerworld.no at advokatfirmaet går inn i nettverkene i "sivil" for å avdekke fildelerne.

Les også: Planter spanere blant fildelerne

For å samle dokumentasjon til en sak vil advokatfirmaet dokumentere ip-adresser med nøyaktig tidspunkt for opp- eller nedlasting. Der det er nødvendig for saken, vil også omfanget av virksomheten bli dokumentert.

Men private har firmaer begrenset myndighet til å drive etterforskning med systematisk logging av privatpersoners nettatferd.

Tøyer grensene

For å avdekke fildeling er det nødvendig å avdekke ip-adressene som er koblet opp mot nettverkene. Men å lagre disse opplysningene uten at det foreligger en strafferettssak kan være å tøyle grensene for langt, mener Slettemark.

- Advokatfirmaet Simonsen etterlyste i møtet med oss hvordan de kan oppfylle kravene i personopplysningsloven og samtidig drive denne aktiviteten. Vår hovedbekymring er hvor langt private går i å etterforske, sier Slettemark.

Hun er skeptisk til om virksomheten i forbindelse med jakten på fildelere kan være i tråd med personopplysningsloven, særlig ved å gi seg ut for å være noen andre enn de faktisk er.

- Et grunnleggende spørsmål er om de kan opptre anonymt, sier hun.

I sammenlignbare tilfeller i den fysiske verden, som kameraovervåking, stilles det strenge krav blant annet til merking, slik at publikum er klar over at de blir overvåket.

- Loven må strekkes veldig langt for å tillate skjult overvåking, sier Slettemark.