Fildelere kjøper flere cd-er

At fildeling fører til nedgang i cd-salg er bare tull, viser en ny undersøkelse.

En kanadisk undersøkelse har kommet til en oppsiktvekkende konklusjon: fildelere kjøper flere cd-er enn folk som ikke er aktive fildelere på web.

 

Dette tilbakeviser mytene som platebransjen forer mediene med. Ifølge de fleste musikkorganisasjoner er fildeling på nettet en trussel for platesalget, og i USA har bransjen gått hardt ut mot privatpersoner som har lastet ned åndsverksrettighetsbelagt musikk fra nettet uten å betale.

 

Undersøkelsen kommer ikke fra hvem som helst. Det er den kanadiske musikkorganisasjonen Canadian Recording Industry Association (CRIA) som har spurt 1229 personer over 13 år om sine vaner når det gjelder nedlasting og kjøp av musikk. Undersøkelsen viser at de fleste låtene som er lagret på pc-en kommer fra cd-er folk har kjøpt selv. På annen plass kommer musikk som er nedlastet fra nettet.

 

Hele tre av fire har kjøpt cd-er som direkte følge av en nedlasting gjennom peer-to-peer-nettverk. Det betyr ganske mange bruker nedlasting for å undersøke hva de skal kjøpe.

 

Kjøper mest

 

Det vises til at den gruppen som er mest aktivt på nettet med nedlasting, ungdom mellom 13 og 17, også er den gruppen som bruker mest penger på å kjøpe nye cd-er og dvd-er.

 

I denne gruppen handlet hver person det siste halvåret 11,6 cd-er og dvd-er. Når det gjelder grunner til å ikke kjøpe cd-er, oppgir få nedlasting gjennom nettet. De synes heller det er lite interessant eller de hører på radio.

 

Ifølge den kanadiske internetteksperten Michael Geist beviser undersøkelsen at musikkbransjen har prøvd å skissere et bilde som ikke stemmer med virkeligheten. Men nå er det musikkbransjen selv som gjennom denne undersøkelsen kommer til samme konklusjon.

 

- Mindre enn en tredjedel av musikk på pc-er kommer fra nedlasting, og jo mer en laster ned, desto flere cd-er kjøper man. Jeg har sagt det i mange år, men hvis du ikke tro på meg, kan du nå høre på musikkbransjen selv, skriver han på sin hjemmeside.

 

Les kommentaren til Michael Geist og mer om undersøkelsen her.