Fildeling senker ikke cd-salg

Fildeling senker ikke cd-salg

Musikkbransjen tar feil hvis de påstår at fildeling fører til nedgang i cd-salget.
Nedlasting av musikk påvirker i liten grad cd-salget. Det viser en ny undersøkelse utført av de prestisjetunge universitetene i Harvard og Nord Carolina.

Forskerne har i en periode på 17 uker i 2002 fulgt med på hvilken musikk som ble nedlastet. I etterkant har forskerne sammenlignet dette tallmaterialet med tall fra musikk-bransjen. Statistisk har fildeling nesten innvirkning på salget, mener forskerne.

- Vi har sett at fildeling og nedlasting av musikk har en påvirkning på musikksalg som er nærmest null. Selv om det lastes ned store mengder musikk er dette sjeldent aktører som vurdere å kjøpe musikken på cd hvis den ikke hadde vært tilgjengelig på internett, heter det i forskningssrapporten.

De store musikkselskapene påstår at nedgangen i cd-salget skyldes tilgjengeligheten på internett av gratis musikk gjennom fildelingstjenester. Platebransjen vil neppe reagere positivt på undersøkelsen, som slår beina vekk under platebransjens aggressive kampanje for å stemple filedelere som kriminelle og lovforbryttere.

Den amerikanske platebransjeforeningen, RIAA (Recording Industry Association of America), har tatt i bruk sterke midler for å saksøke fildelere. EU -parlementet vedtok i mars et direktiv for patent- og opphavsrettigheter, som sidestiller fildeling av musikk med kriminelle handlinger.