Bankene trenger nye teknologier og nye leverandører

NYE TJENESTER: At de gamle leverandørene ikke kommer raskt nok med nye løsninger til bankenes tjenesteutvikling, åpner døra for nye aktører.

Bankene trenger nye teknologier og nye leverandører

De eksisterende leverandørene klarer ikke å henge med i utviklingen.

Det er markedsanalyseselskapet Gartner som mener at nye digitale tjenester i banksektoren kommer til å føre til en utskifting av både teknologiene i bruk og leverandørene som skaffer dem.

Det er i det travle klimaet der bankene er under kraftig press for å digitalisere seg selv og sine tjenester, for å redusere kostnadene og levere nestegenerasjons digitale tjenester at bankene må velge nye leverandører. De gamle eksisterende it-leverandørene i banksektoren er for trege med å tilpasse seg nye krav, og dette fører til at det er spillerom for nye aktører i dette markedet, mener Gartner.

Ifølge Gartners prognoser vil derfor 25 prosent av bankene bruke nye oppstartsleverandører for å erstatte sine gamle tradisjonelle leverandører innen utgangen av 2019.

Ny innovasjon

Nye leverandører kommer til å dukke opp for å dekke både kundenes og bankenes behov for integrasjoner av kanaler og dynamiske kundeopplevelser, som til sammen vil gjøre bankbruk enklere på de enhetene kundene ønsker å bruke, skriver Gartner.

Disse aktørene kommer til å utfordre de bestående og gamle leverandørene av tradisjonell online og mobil bankbruk, i tillegg til bankenes kjernefunksjoner.

«Oppstartsselskap og kommende tilbydere av digitale bankplattformer åpner for interessante muligheter for innovasjon for bankene», sa Stessa Cohen i Gartner. «It-sjefene må imidlertid være forberedt på å håndtere utfordringene og å evaluere og velge ut nye leverandører, som ikke nødvendigvis har den dokumenterte erfaringen fra finanssektoren, eller som rett og slett er nye og uprøvde og uten mange kunder. Det kan være vanskelig for it-sjefene å forsvare investeringene for sine styrer og regulatoriske myndigheter, men ikke bruk dette som en unnskyldning for å ikke velge nye leverandører», la hun til.

Gartner anbefaler it-direktørene og andre nøkkelpersoner i bankene til å gjøre en skikkelig vurdering av bankenes vilje og evne til å håndtere risikoene forbundet med nye leverandører, særlig når det kommer til nyoppstartete selskap.

For trege

En av de aller viktigste grunnene til at markedet for digitale bankløsninger har åpnet seg opp, er at de gamle tradisjonelle leverandørene til bank- og finanssektoren har reagert for langsomt på nye kundebehov og nye krav til digital bankvirksomhet.

De eksisterende leverandørene støtter ofte ikke åpne arkitekturer som kobler presentasjonen av tjenestene fra selve transaksjonene og tjenestene selv. Dermed klarer de ikke å gjøre bankene i stand til å sette sammen eksisterende og nye prosesser for å realisere nye, innovative digitale tjenester.

Som et resultat av dette, har både nye kundekrav og nye forretningskrav gjort det mulig for nye leverandører å komme på banen. De kan tilby apper og applikasjoner som understøtter personlige, kundesentriske bankopplevelser, data og adferdsanalyser, lokasjons- og kontekstsensitive nye tjenester, som lager helt nye forhold mellom kunder, bank og andre partnere.

«Dette er grunnen til at mange banker som utvikler nye digitale bankstrategier for å møte kundenes krav, har lett opp nye leverandører for å erstatte sine eksisterende online og mobile bankløsninger», avsluttet Stessa Cohen i Gartner.

Les om:

finans