Flere banker positive til outsourcing

BANKVESENET: Nordiske banker har generelt holdt litt igjen på outsourcing, nå antyder en ny rapport at stemningen er i ferd med å endres. 

Flere banker positive til outsourcing

Nordiske finansselskaper har blitt mer positive til outsourcing, ifølge en ny rapport. Offentlig sektor er fortsatt skeptisk.

Nylig ble det gjennomført en større undersøkelse blant nordiske banker og finansinstitusjoner, Nordic IT Outsourcing study.

Undersøkelsen, som er utført av Whitelane Research for PA Consulting, viser at 50 prosent av de nordiske finansselskapene planlegger å outsource mer enn de gjør i dag.

-- At 50 prosent innenfor finansbransjen planlegger å outsource mer, er et høyt tall. Om man ser på Storbritannia så har bankene der allerede satt ut store deler av sin it, og man pleier å si at Sverige ligger noen år etter Storbritannia i så henseende. Det kan bety at dette vil skje i nær fremtid også her, sier sourcingsrådgiver Mikael Dahlstedt i PA Consulting til Computersweden

Banker på hos India

Dahlstedt legger til at forsikringsselskaper i stor skala setter ut i it allerede, og at det kan bety en mer positiv holdning til outsourcing for hele finanssektoren.

Snittet for samtlige bransjer, hvor respondentene sier de vil outsource mer, er på 46 prosent. I offentlig sektor er man mest skeptisk til outsourcing hvor bare fem prosent sier de vil sette ut mer av sin it.

-- Det finnes også leverandører som som tilbyr kjernesystemet til bankene som en tjeneste. I Norden er det først og fremst nisjebanker som har valgt den modellen. Men også de større bankene begynner i økende grad å økt omfang av utsetting, sier PA-konsulenten.

Konkrete eksempler på den trenden er DNBs avtale med den indiske leverandøren TCS om partnerskap på it-siden. Men også Danske bank har betydelige leveranser fra India. 

 

 

Les om:

finans