Finansdirektøren utfordrer it-direktøren

Hvem er ansvarlig for informasjonsflyten i bedriften? Det er vi! Sier et flertall av finansdirektørene i en ny undersøkelse. Dermed utfordrer de it-direktørens rolle.
Under en pressekonferanse, i regi av analyseverktøysleverandøren Cognos i Barcelona, offentliggjorde IBM funn fra en ny omfattende undersøkelse.

-- Vi har intervjuet 450 finansdirektører i 35 land og vi fant ut at disse ikke overraskende er travle og stressede personer. Men de føler også et stadig økende press for å få bedre oversikt over bedriften, sier Caroline Spicer i IBM Consulting Services.

Hele 69 prosent av de spurte svarte at det økende informasjonsbehovet forsvarer større investeringer i it i de nærmeste årene. Og i følge Spicer sier et flertall av de spurte at de i større grad vil begynne å involvere seg i it-prosjekter.

55 prosent av finansdirektørene i undersøkelsen mente dessuten at informasjonsflyten i organisasjonen er deres ansvar, og 30 prosent mente at informasjonsflyten ikke var effektiv nok i dag.

I følge Caroline Spicer ønsker finansdirektørene mer fokus på integrasjon av it-systemene og skreddersydd informasjon for den enkelte bruker for å bøte på det de kaller informasjonsgapet.