Finland forbyr drm-fikling

Norges nye åndsverklov framstår som stadig mer liberal.

Inntil i går var det i Finland, som i Norge, lov å tukle med drm-systemer når disse hindrer rettmessig privat kopiering av musikkfiler.

Men nå har det finske parlamentet med stort flertall (121 mot 34 stemmer) stemt for en ny lov som gjør det ulovlig å kopiere medieinnhold, også til private formål, dersom du må bryte kopisperrer for å få det til.

Den nye loven har vært omstridt og mye kritisert. Fram til nå har den finske loven vært omtrent som den norske, i tillegg til at man har hatt en avgift på alle tomme medier (som cd-er og dvd-er) for å kompensere opphavspersoner.

Diskusjonsforbud

Den nye loven forbyr ikke bare å bryte kopisperrer for personlige formål, men også å eie, distribuere eller reklamere for verktøy som bryter kopisperrer. Til og med "organisert diskusjon" om slike ting skal den nye loven slå ned på, melder P2PNet.

Loven trer i kraft om et par måneder, etter at Finlands president har godkjent den. Han har vetorett, men vil neppe benytte den på denne loven.

Ikke massesøksmål

Den finske utdanningsministeren, Tanja Karpela, sier i en kommentar at bare 1 prosent av dagens musikk-cd-er har kopibeskyttelse.

Derimot har så å si 100 prosent av alle dvd-er kopibeskyttelse. Dermed blir det i praksis forbudt i Finland å lage sikkerhetsopier av dvd-plater.

Men til forskjell fra gjeldende praksis i for eksempel USA for tiden, blir det neppe anlagt noen massesøksmål mot privatpersoner på grunnlag av denne loven.

I en merknad til loven ber i alle fall myndighetene om at medieindustrien ikke saksøker enkeltpersoner som har tatt noen kopier til privatbruk.