-- Finn en intern rfid-evangelist

-- Finn en intern rfid-evangelist

Norske virksomheter har så langt betraktet rfid-utviklingen på avstand. Nå er tiden inne for å utnevne en intern rfid-ansvarlig.
Det siste året har det haglet inn med analyserapporter om betydningen av radio frequency identification, rfid. Bruken av de små radiobrikkene som kan festes på alle mulige typer varer og transportforpakninger, drøftes i alt fra forbrukerorganisasjoner til store internasjonele butikk-kjeder. Men den norske aktiviteten på området er laber. Mange er i villrede om hvordan rfid-spørsmålet skal angripes.

-- Finn en som kan bli intern evangelist, svarer Sebastian Taylor, selv en slags rfid-evangelist for IBM Norge, på spørsmål om hvor norske bedrifter bør starte.

Strategisk

-- Evangelisten bør kjenne bedriftens forretningsprosesser godt og må kunne tenke strategisk. Vedkommende trenger ikke arbeide i it-avdelingen, sier Taylor.

Den rfid-ansvarlige må avsette tid og ressurser til å følge med rfid-utviklingen, slik at minst en i bedriften har god forståelse for rfid. Og ifølge Taylor er det aller viktigste å identifisere problemer rfid kan være med på å løse.

Den rfid-ansvarlige bør være med på å plukke ut noen få spesifikke prosesser og gjennomgå disse nøye. Målet er å finne områder der det vil kunne lønne seg å investere i rfid. Tiden det tar før en rfid-investeringer går i pluss vil variere, men tolv til 18 måneder kan være et greit mål.

Ikke rett på pilot

Først i trinn tre kommer selve teknologien inn i bildet. Ofte vil et såkalt "proof of concept" være nyttig for å finne ut om rfid fungerer i bedriftens omgivelser og med de aktuelle varegruppene.

Å bruke radiobrikker sammen med med brus eller øl i metallbokser, har for eksempel vist seg å føre til mange vanskelige utfordringer.

-- Eventuelt kan et etablere et begrenset pilotprosjekt. Da er det kritisk å velge ut

prosesser og produkter. Piloten bør typisk vare fra tre til seks måneder, sier Taylor. Også Rune Indrevoll, seniorkonsulent i Accenture, er forsiktig med å anbefale norske virksomheter å investere i rfid.

-- Mange sliter med å se anvendelsesområdene i små og mellomstore bedrifter. Prosjektene får en stor kostnadsbase dersom en velger å være tidlig ute, sier Accenture-konsulenten.

Barnesykdommer

Indrevoll trekker paralleller til utviklingen av strekkodene. Da disse ble innført, slet mange bedrifter med en rekke barnesykdommer. Rfid er på samme trinn i utviklingen nå.

-- Radiostøy og interferens med andre systemer er blant mange små og store ting som kan legge hindringer i veien for å ta i bruk rfid.

Det beste er å få hjelp til å løse de tekniske utfordringene, i stedet for å bygge opp denne kompetansen internt. Rfid er i sterk utvikling. Dagens teknologi vil kunne være foreldet bare om kort tid.

Accenture råder kundene til å fokuser på konkrete problemområder som svinn, høy returprosent, store sikkerhetslagre eller liknende. De må også vite hvordan informasjonen skal brukes og hvordan rfid-løsningen skal integreres med andre it-løsninger.

-- Vær bevisst på hvor store interne ressurser som kan settes av, oppfordrer Indrevoll.

En million

Et lite pilotprosjekt vil typisk kunne beløpe seg til en million kroner. Av dette beløpet går 300.000 - 400.000 kroner til en seks til åtte ukes analyseperiode med ekstern assistanse.

Den fysiske implementeringen, altså nødvendig maskin- og programvare, kommer fort opp i en halv million kroner, eller vel så det. Prosjektledelse er da inkludert i beløpet.

Ifølge Indrevoll er det viktig å ikke se på egen virksomhet, men å forfølge verdikjedene foran og bak. Lønnsomheten i et rfid-prosjekt blir vesentlig dårligere dersom samarbeidspartnere ikke kan gjenbruke informasjonen som blir tilgjengelig ved hjelp av rfid.