FINN sikret posisjon på nettet

Gjensidige Nor Eiendomsmegling, OBOS/Exact, Eiendomsmegler 1 Gruppen, Krogsveen og Meglerhuset Nylander har gjenvalgt FINN som nettsamarbeidspartner for neste tre års periode.

Avtalen innebærer at denne gruppen på fem, som representerer om lag 40 prosent av markedet, forplikter seg til å legge ut alle eiendomsobjektene sine på FINNs nettsider.

Et vidt spekter av typer eiendommer vil være tilgjengelig. Alt fra bolig og fritidshus, til nærings-, nybygg og tomteareal vil bli vist frem på FINN.

Avtalen løper tre år frem i tid fra 1. juni i år.