Finner gullkorn i sosiale medier

Finner gullkorn i sosiale medier

Hva sies om ditt produkt på Facebook? Hvordan omtales din bedrift på blogger? Har du noen oversikt over din bedrifts omdømme i sosiale medier og ellers på nettet?

Slike ting jobber Integrasco med å finne ut av. Grimstad-selskapet har holdt på noen år, men først det siste året har det fått særlig oppmerksomhet. Ikke fra hvem som helst heller, for kundelisten teller store teleoperatører som Vodafone og mobilprodusenter som Sony Ericsson.

Frem til i det siste har kommunikasjonen mellom produsenter av varer og tjenester og kundene deres vært relativt enveis. Markedsføring skjer via annonser, plakater, filmer og kampanjer har gått den ene veien, mens kommentarer, ønsker, klager og andre tilbakemeldinger fra kunder har vært i få kanaler: Telefonhenvendelser, epost og andre direkte måter å henvende seg på.

Med sosiale medier og større kontakt folk i mellom på nett, går diskusjoner mellom brukerne. Meninger blir uttrykt i blogger, diskusjonsfora og som meldinger på tjenester som Facebook og Twitter. I store mengder, så det er relativt fånyttes for en virksomhet å bare sveipe gjennom med en web-leser for å få oversikt.

Skummer praten

Det er her Integrasco kommer inn. Forskjellige tekstbaserte medier, som de ovennevnte, blir søkt igjennom på samme måte som søkemotorenes web-roboter skanner web-sider. Her bør det kanskje bemerkes at det er åpne sider som blir skannet. Lukkede fora og ikke-offentlige Facebook-sider kan selvsagt ikke gjennomsøkes. Men Integrasco får med seg det samme som søkemotorene, og det er ikke lite.

Integrasco har utviklet egne algoritmer for å analysere de store tekstmengdene som kommer inn, og finner ut hva det snakkes om og om det er positivt eller negativt. Algoritmene er blitt pusset på så lenge at de nå i stor grad kan lære, for eksempel at tre stjerner eller lignende er positivt.

Selger tjeneste

Du kan ikke kjøpe programvare fra Integrasco. Fortsatt er en del av analysearbeidet manuelt, særlig ved oppstart. Det er heller ikke snakk om eksakt vitenskap, men om å ta temperaturen på det som skjer og finne trender. For eksempel får Sony Ericsson tilbakemelding på hvilke av deres modeller som blir diskutert og hva folk i forskjellige medier og markeder synes om dem. Salgstallene har de jo fra før.

– Det er ingen direkte forbindelse mellom det som skjer i sosiale medier og virksomheters regneark, oppmerksomhet og salg er ikke det samme. Men det er i høyeste grad feedback fra kunder, og det i medier som kontinuerlig endrer seg, sier Lawrence Wintermeyer som er direktør for forretningsutvikling i Integrasco i Storbritannia til Nettverk & Kommunikasjon.