Illustrasjon: iStock

TROR PÅ SAMARBEID: Kun en av fem banker tror oppkjøp av finansteknologiselskaper er rett strategi for å få til innovasjon. Illustrasjon: iStock

Banker uten teknologiretning

De fleste banker er misfornøyd med teknologistrategien de har valgt, og nesten halvparten ser på finansteknologiselskaper som en trussel.

Bare ti prosent av bankene er fornøyd med resultatene av egen innsats i ny forretningsteknologi, ifølge en fersk undersøkelse fra Capgemini. Og bare 44 prosent har stor tiltro til at gjeldende strategi er riktig.

Selskaper som har sitt utspring i å utvikle teknologi for finanstjenester, har på den andre siden ikke samarbeid med banker som den eneste veien de har til markedet.

- Der en stund siden bankene forsto at de må bli en del av et større økosystem for å fortsatt være relevante. Men viljen til å samarbeide viser seg å være større enn evnen for å gjennomføre de endringer som kreves for å samarbeide med et fintech-selskap, sier Johan Bergström, sjef for finanstjenester i Capgemini Consulting. De står bak rapporten, der 126 banker og finansteknologi-selskaper globalt er undersøkt.

- Dette fører til at mange strategier ikke har det utfall som man håpet på.

Teknologitrussel

Mulighetene er ventet å være store. Tre av fire banker tror at samarbeid med selskaper som leverer teknologi for finanssfæren vil gi gode forretningsmuligheter. Hele 91 prosent av bankene ser på finansteknologiselskaper som mulige samarbeidspartnere.

Optimismen er ikke fullt ut gjengjeldt. Kun tre av fire finansteknologiselskaper ser på banker som mulige samarbeidspartnere. Dette varsler sannsynligvis at trenden om helt nye betalings- og finansieringsformer kommer til å innebære store endringer i leverandørbildet. Og at bankene kommer til å møte enda sterkere utfordringer framover.

Det bekreftes av at hele 43 prosent av bankene ser på finansteknologiselskapene som en trussel.

Dette vises også i hvordan banker og teknologiselskaper skilles ad i samarbeidsform. Nesten halvparten av bankene ønsker inntektsmodeller basert på deling av inntektsstrømmen. Det er bare interessant for en av fire teknologiselskaper.

Viljen til å samarbeide viser seg å være større enn evnen for å gjennomføre.

- Årsakene til hvorfor bankene ikke har lykkes med sine satsinger er todelt. For det første er det store forskjeller i arbeidsmetoder, hvilket gjør at selve samarbeidet med teknologiselskaper blir komplisert. For det andre oppstår det ofte komplikasjoner når de nye tjenestene skal integreres i bankenes systemer, som ofte ikke er tilpasset for tjenester utviklet i et annet miljø, sier Bergström.

Bankene velger samarbeid foran innvesteringer og oppkjøp i sin teknologisatsing. Kun en av fem banker tror oppkjøp av finansteknologiselskaper er rett strategi for å få til innovasjon.

Egenutvikling av teknologikompetanse velges av 59 prosent av bankene.

De undersøkte bankene og teknologiselskapene er basert i Australia, Belgia, Canada, Kina, Frankrike, Hong Kong, India, Japan, Nederland, Singapore, Spania, Tyrkia, USA, UAE og Storbritannia.

Fintech