EN FJERDEDEL: Kjetil Gudmundsen, bank og finansansvarlig i Capgemini, sammen med markedsansvarlig Gunilla Resare, viser en oversikt fra Capgeminis bankundersøkelse World Retail Banking Report 2016. Bare en av fire bankdirektører tror bankene kan hamle o

EN FJERDEDEL: Kjetil Gudmundsen, bank og finansansvarlig i Capgemini, sammen med markedsansvarlig Gunilla Resare, viser en oversikt fra Capgeminis bankundersøkelse World Retail Banking Report 2016. Bare en av fire bankdirektører tror bankene kan hamle opp med de nye bankspesialistene som nå betegnes Fintech. Disse firmaene må bankene jobbe sammen med skal de få banktjenestene enda mere effektive. (Foto: Ahlert Hysing)

Må fjerne hele betalingskøen

Forståelse og kunnskap om bank er ikke lenger nok. Det gjelder å tilføre og supplere med kompetanse og teknologi for å digitalisere banktjenester.

- Tenk deg hva bank er i dag i forhold til for 15 år siden, sier Kjetil Gudmundsen, ansvarlig for bank og finans i Capgemini.

For 15 år siden var bankskranken noe som fortsatt møtte kundene. Siden den gang har bank jobbet langsomt og sikkert for å nedlegge filialene, i første omgang ved å gjøre dem om til rådgivningskontorer, i neste omgang ved å nedlegge dem fullstendig.

Når du vil

- Banker har vært flinke til å utnytte teknologi. Ingen ønsker å stå i kø. Bank i dag er at du kan få utført tjenester når du vil og fra hvor du vil ved hjelp av selvbetjente kanaler, påpeker Kjetil Gudmundsen.

En bank som DNB, har ikke kontanter. Det er ikke mulig å innløse en utbetalingsanvisning. Da blir man henvendt til posten. For DNB eksisterer ikke kontanter, det er noe man kan ta ut av en minibank og det synes ikke å bli flere av disse. DNB har kun noen få rådgivningskontorer i Oslo, en skikkelig utfordring for å betjene eldre personer og mennesker fra andre land og kulturer.

Capgemini har nettopp ferdigstilt World Retail banking Report 2016, en rapport Capgemini har jobbet med i tolv år. Konklusjonene er klare, men gir kanskje ikke nok til bankledelsen, for det forutsetter at de kan se at det skjer betydelige endringer rundt dem.

Undersøkelsen omfatter seks regioner, 32 land, over 140 bankansvarlige som representerer mer enn 16.000 kunder. Minst seks banker eller bankgrupperinger på det norske markedet har vært med i undersøkelsen. Det omfatter forretningsbanker og sparebanker.

En av hovedkonklusjonene er at kundetilfredsstillelsen øker litt, men bankene klarer ikke å utnytte det til sin fordel. Kundetilfredsstillelsen i bankene i de fem beste landene ligger alle på 80 prosent, de dårligste på 65 - 70 prosent.

Stigende

- Det var stigende kundetilfredshet fra 2015 til 2016 i Norge, men de yngre er mindre tilfreds, påpeker Kjetil Gudmundsen.

Det er en utfordring at forbedret kundetilfredsstillelse ikke bidrar til forbedret kundeinntjening for bankene. Bare 16 prosent av kundene indikerte at de ville kjøpe et ekstra produkt fra sin bank. Anbefalingen er at banken trenger mer innovasjon i sitt tjenestetilbud.

Bruk av mobile verktøy øker for banktjenester øker og begynner å nærme seg banktjenester ved bruk av internettet.

- For bankene er det aller beste som kan skje, at ingen ting skjer, hevder Lars Sandtorv, administrerende direktør i Meawallet.

Hva som skjedde i 2015 er at det ble utstedt to milliarder smartkort, som er en vekst på 34 prosent fra året før. I USA var veksten i betalingskort på 211 prosent fra 2014 til 2015, totalt 570 millioner kort med elektronikkbrikke. Tidligere brukte amerikanere stort sett betalingskort bare med magnetstripe.

- Disse tallene demonstrerer at EMV nå har etablert en global, sikker og interoperabel infrastruktur. Smart Payment Associaton rapporterte at antall smartkort passerte én milliard i 2011. Det tok bare fire år å levere den andre milliarden, sier Andreas Strobel, president i SPA i en pressemelding.

Økende etterspørsel

Etterspørselen etter kontaktløse betalingskort øker. I 2015 ble 56 prosent av de nye kortene utstedt med kontaktløs teknologi.

- Innen 2020 har Visa og Mastercard satt som krav at alle betalingsterminaler worldwide kan motta kontaktløs betaling enten det er plastkort eller mobil, sier Morten Mansrud, salgsdirektør i Meawallet.

Hadde alle disse betalingskortene vært utstedt av bankene ville de ha hatt kontroll, men veldig mange av dem er utstedt av nye finansielle aktører i markedet. Det er EMV (Eurocard, Mastercard og Visa) som har kontroll og den vil de beholde. Derfor forsker de på fremtidens betalingsform.

Tidsskriftet Lyd og Bilde har som en av de få vært på fremtidslaboratoriet til Mastercard i Dublin hvor de forsker på ansiktsgjenkjennelse for betalingsautentisering. Alternativet er å benytte hjerterytmen ved hjelp av et treningsarmbånd for autentiseringen, før betalingen foretas.

Eksempler på utstedere av betalingskort er Ikea, Komplett og Norwegian, virksomheter som har helt andre formål enn å drive bank. Men å ha kontroll på betaling frister. Alle disse har derfor opprettet banker hvor det utstedes nye smartkort.

Komplett Bank argumenterer med at brukerne kan spare seks prosent på kjøpet ved å bruke deres kort. Det er fristende. Det er så enkelt å oppgi kortet ved et kjøp, men riset bak speilet er en effektiv rente på kjøpet på 24 prosent årlig hvis kunden ikke kan betale for seg når fakturaen kommer. Kredittkortgjeld blir ikke et mindre problem.

Tilføre kompetanse

- Bank må tilføre annen kompetanse som supplerer sin egen for å møte de utfordringene som digital transformasjon innebærer, understreker Kjetil Gudmundsen.

Annen kompetanse representeres ved de mange nye kompetansefirmaene innen bank/finans som det seneste året har fått betegnelsen Fintech, for Financial Technology Companies.

Disse har en veldig appell og får stadig større betydning i banksammenheng. De bidrar til utvikling av de digitale banktjenestene, så bankene ser nytten av Fintech, først og fremst som partnere, men også ved oppkjøp.

Fintech-selskapet Meawallet har prosjekter hvor man jobber med smartklokker, ringer og andre virkemidler i samarbeid med sikkerhetsselskaper.

- Vi har flere pågående prosjekter i blant annet Sverige og Serbia som er planlagt å gå på luften før sommeren, hevder Morten Mansrud.

To av konklusjonene i undersøkelsen til Capgemini tilsier at kunder heller henviser venner til Fintech-selskaper enn til banker og at bankene heller ønsker å samarbeide med Fintech-selskaper enn å konkurrere med dem.

- Tilliten til Fintech-selskapene er i kraftig økning, påpeker Kjetil Gudmundsen.

Sprikende oppfatning

Skal man tro Capgemini bruker allerede 63 prosent av bankkundene et produkt eller en tjeneste fra et Fintech-selskap. Bankene har det fortrinnet at tiltroen til banken er betydelig større enn til Fintech. Tar man med de som ikke har full tiltro til sin bank er det ikke stor forskjell mellom bank og Fintech.

Mindre enn en fjerdedel av bankdirektørene i undersøkelsen føler at bankene de jobber for er bedre til å ta frem nye smidige løsninger enn Fintech-selskapene. Bankenes og kundenes oppfatning av tilbudet fra Fintech spriker bortsett fra at begge mener at det viktigste fortrinnet er enkelhet i bruk. Kundene vurderer raskere tjenester som det nest viktigste. Bankene tror det er på sjetteplass.

- Den største trusselen er de globale teknologiselskapene som Apple og Google, hevder Kjetil Gudmundsen.

Kundene har begynt å henvise til løsninger fra Fintech fremfor bankenes. Ifølge Capgemini trenger bankene å skjære gjennom sine organisasjonsstrukturer skal de kunne konkurrere. Hvis ikke risikerer bankene å bli kuttet ut av verdikjeden for finansiering og betaling.

I utlandet begynner bankene å forstå at bank er i ferd med å bli digitalisert. I Norge har vi følt utviklingen de seneste ti årene. Av de spurte bankdirektørene var det bare 13 prosent som mente at deres grunnleggende datasystemer kunne håndtere utfordringen med økt digitalisering.

Må samarbeide

Konsekvensen er at bankene må samarbeide med de nye teknologifirmaene, investere i dem, konkurrere ved å utvikle sine alternativer eller kjøpe opp et firma som utfyller tilbudet. Skal banker være relevante de nærmeste ti årene må de spille en viktig rolle å få alle interessentene i det digitaliserte banktilbudet til å samarbeide. Det omfatter også andre banker, annen type virksomhet som tele og utviklingsmiljøer i tillegg til banken, fintech og kundene.

Utfordringen de nærmeste årene er å bli enige om programvaregrensesnitt som kan benyttes for å sy sammen nye tjenester. For det er behov for nye tjenester som tar hensyn til kundebehov og krav fra myndighetene. Fatca (Foreign Account Tax Compliance Act) er et stikkord. For bankene er det nye muligheter, men tar de ikke grep risikerer de å tape omsetning, bli kuttet ut i betalingskjeden og at banktjenestene blir alminneliggjort slik at det ikke er noe å tjene.

En rekke banker har startet å utnytte åpne programvaregrensesnitt. Et eksempel er Privat Bank i Ukraina, et annet eksempel er Yes Bank i India.

Oppskriften for å overleve og også være en relevant bank for fremtiden er ifølge Capgemini å identifisere områder hvor det er mulig å oppnå konkurransefortrinn, utvikle en plan for hvordan fortrinnet skal oppnås ved enten å utvikle, kjøpe, samarbeide eller investere i Fintech.

Deretter er det viktig å jobbe sammen med Fintech for å utvikle programvaregrensesnitt og tjenester ved hjelp av ny teknologi. I tillegg må ikke bankene glemme at de må gjøre om på gamle systemer for å bli smidigere. Et element er å sørge for at alle dupliserte data fjernes slik at det kan foretas grundige analyser for å skape innsikt i bankvirksomheten i sann tid.

- Bankene er nødt til å modernisere gamle systemer. Det gjelder å kvitte seg med teknisk gjeld. De må slutte med det som ikke fungerer lenger, understreker Kjetil Gudmundsen.

Fintech