Firefox flopper i Norge

Firefox flopper i Norge

Norge er en sinke på nettleseren Firefox. Blant 29 europeiske land kommer Norge på 23. plass.

Ifølge nye tall ligger Norge og Danmark på bunn av listen over europeiske land når det gjelder bruk av open source-nettleseren Firefox. Bortsett fra noen få Østeuropeiske land ligger de to nordiske landene helt nederst på listen.

Tallene kommer frem fra i en undersøkelse franske Xiti Monitor har gjort. Tallene er tilgjenglig på websiden Spreadfirefox.

Lave tall

I Norge bruker ifølge undersøkelsen 11,7 prosent av nettbrukere Firefox. Til sammenligning er tallet 18,4 i nabolandet Sverige. Bare Danmark og Spania har lavere tall i Vest-Europa. Danmark ligger helt nederst med 11 prosent. Land som Spania, Italia, Nederland og Irland ligger i nærheten av Norge.

Bare noen få østeuropeiske land som Ukraina og Litauen har lavere tall.

Finland konge

For alle land som er med i undersøkelsen bruker gjennomsnittlig 15,15 prosent Firefox. Dermed ligger Norge nesten 3,5 prosent etter gjennomsnittet i de 29 europeiske landene i undersøkelsen.

I Finland bruker hele 34 prosent Mozillas nettleser. Finnene er dermed Europas absolutte konger når det gjelder bruk av Modzillas nettleser.

Firefox har sterk vekst i Sentral-Europa. I Tyskland er andelen av Firefox-brukere på 24,1 prosent. Det betyr at 11,7 millioner tyskere har installert Firefox på pc-en sin. I Polen er prosenttallet 22,5 og i Tjekkia 23,2 prosent.

Også Frakrike (16 prosent) og Storbritannia (12,2) ligger foran Norge.

Det anslås at det er 37,4 millioner personer i Europa som bruker Firefox. I Nordamerika har nettleseren en markedsandel på 11,78 prosent. I Asia er den kun på 5,77 prosent.

Les også:

Ny Firefox-beta kan lastes ned nå

Fikser Firefox

Explorer sikrere enn Firefox

Opera blir helt gratis