Fiskerifylke med it på agendaen

Fiskerifylke med it på agendaen

It-sjef Terje Søberg i Nordland fylkeskommune synes det er blitt enklere å få gjennomslag for å bruke penger på nye ikt-løsninger.
Det er ikke mange år siden Søberg opplevde det langt tøffere å få gjennomslag for sine forslag om pengebruk på it-siden. Men siden Regjeringen la frem sin plan om eNorge i 2002, har nå Søberg lettere å få aksept når han ber om penger til nye ikt-løsninger.

Men selv om intensjonen med eNorge nettopp var en større bruk av ikt i offentlig sektor, vil han ikke tilskrive regjeringen hele æren for at de nå har fått i gang flere større ikt-prosjekter i Nordland.

-- Vi tenker ikke så mye på eNorge-planen i det daglige og den er i grunnen en liten drivkraft for vår satsning. Selv om den gir visse signaler, opplever jeg at nye ikt-løsninger i vårt fylke i hovedsak er drevet av kostnadsbesparelser og behov for økt effektivitet, sier Søberg.

Mer penger

Han kan fortelle at de har et årlig it-budsjett som er på flere ti-talls millioner i året. Det går hovedsakelig til drift, kommunikasjon og løsninger. Men selv om fylkeskommunen har kuttet kraftig i sine økonomiske rammer, har Søberg fått beholde sitt budsjett på samme nivå de siste årene. Dermed blir it-andelen av det totale budsjettet større.

-- Dette gir jo visse signaler, Søberg.

Han forteller at de har gjennomført eller holder på med å gjennomføre en rekke ulike it-prosjekter.

Noen eksempler på slike prosjekter er fylkeskommunens nye web-løsning, prosjektet IT Nordland som er en omfattende bredbåndsutbygging, Kulturnett som er en egen kulturkanal der publikum kan orientere seg om kulturtilbudet i fylket samt bestille billetter og prosjekt Utkantskole som hjelper elever i utkantstrøkene til å ta utdanningen over internett (se egen sak).

Får aksept

I eNorge-planen er målet til regjeringen at offentlige virksomheter skal i større grad ta i bruk it for å effektivisere driften og for å tilby publikum mer moderne tjenester.

Søberg opplever at det er en stor utfordring å få aksept for nye ikt-løsninger i konkurranse med andre gode tiltak overfor toppledelsen i fylket.

Men dette har blitt bedre.

-- Jeg opplever at vi i det siste har fått større aksept for å bruke penger på nye ikt-løsninger, sier Søberg.

Han mener de siste prosjektene som fylket nå er inne i, er et bevis på dette.