Fjerner digitalt skille

Verdens standardiseringsdag markeres med ønsker om å redusere gapet mellom oss som har tilgang til informasjonsteknologi og dem som ikke har det.
14. oktober er utpekt til verdens standardiseringsdag av de tre globale standardiseringsorganisasjonene ISO (International Organization for Standardization), IEC (International Electrotechnical Commission) og ITU (The International Telecommunications Union).

Markeringen foregår i rolige (standardiserte?) former. Men budskapet fra de tre er viktig nok: standarder kan være med på å skape velstandsøkning i utviklingsland.

-- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi kommer for det meste fra modne industriland. Nå kan denne teknologien hjelpe utviklingsland til å nå sine økonomiske mål. Nøkkelen til å få it til å fungere i utviklingsland er internasjonale standarder fra ISO, IEC og ITU, sier lederne i de tre organisasjonene i en felles uttalelse.

Enklere

Internasjonale standarder gjør det enklere å bruke eksisterende og ny teknologi, reduserer kostnader og kompleksitet, åpner markeder og gir bedre aksess til produkter og tjenester, mener de tre.

Det tok 70 år å fjerne skillet mellom land som hadde radio og de som ikke hadde det, og 40 år å få bort skillet mellom land med og uten fjernsyn. Nå håper standardiseringsorganisasjonene at globale standarder skal føre til at det ikke trenger å ta flere tiår før det såkalte Digital Divide, skillet mellom land med avanserte it-løsninger og land uten tilgang til moderne informasjonsteknologi, utviskes.

10. -12. desember arrangerere FN sitt "World Summit on the Information Society" (WSIS) hvor tiltak mot det digitale skillet skal drøftes. ISO, IEC og ITU er med på planleggingen av møtet, som holdes i Geneve, for å bidra til at standarder spiller en sentral rolle i it-utviklingen i utviklingsland.