Fjernstyrer lønn og personal

Zalaris er et nordisk selskap som har spesialisert seg i det de kaller outsorchede HR-tjenester. Drøyt 2 år etter oppstart har de lønnsansvar for over 19.000 ansatte i ulike nordiske land.
Zalaris Business Services AS ble stiftet i april 2000 som leverandør av outsourcede HR-tjenester på nordisk basis. I tillegg til ledelsens egne store eierandeler, er selskapet finansiert gjennom Nordic Capital Partners IV AS.

Etter 2 års drift, outsourcet selskapet lønn og reiseregninger for over 19 000 ansatte hos sine nordiske kunder. Samtidig ble antall medarbeidere i Zalaris øket til over 50 med investeringene i ny konsulentvirksomhet og økt kapasitet for videre vekst. Zalaris har i dag oppunder 400 lønnsforhold per medarbeider.

Service senter

Da Bravida outsourcet lønn- og personalfunksjonen til Zalaris ble avdelingen for personaladministrasjon i Lødingen i sin helhet overtatt av Zalaris. Kontoret i Lødingen ble samtidig etablert som Shared Service senter for Zalaris' norske kundebase.

Zalaris mener selv at plasseringen i distriktet betyr mindre konkurranse om kompetansen, noe som medfører mer stabil arbeidskraft. Det gir et fornuftig lønnsnivå og unngåelse av unødige kostnader ved stadig å ta inn nye ansatte.

Zalaris har etablert tilsvarende serviceorganisasjoner for hvert av de nordiske landene. Bruk av web-teknologi og internett eliminerer behovet for fysisk nærhet mellom kunden og service senteret hvor tjenestene utføres. Servicesenteret og kundene har også støtte i en konsulentavdeling sentralt plassert ved hovedkontoret.