Fjord1 valgte Agresso

Agresso blir ERP-leverandør til Fjord1 de neste 5 år.

Transportkonsernet Fjord1 har valgt Agresso som leverandør av sitt nye ERP-system. ERP-systemet skal kunne gi grunnlag for innsparinger på flere 10-talls millioner kroner over 5 år.

- Valget falt på Agresso bl.a. fordi selskapet har en god forståelse for behovene innen våre forretningsområder, og hvordan disse behovene konkret kan dekkes, sier konsernsjef Olav Smørdal i Fjord1.

Ved hjelp av nye it-systemer har Fjord1 en målsetting om å øke konkurranseevnen og yte enda bedre service overfor selskapets kunder. Totale investeringer i nye it-systemer utgjør 45 mill kr.

Før Fjord1 tok avgjørelsen om hvilket ERP-system de skulle velge, har 60-70 personer i  Fjord1-selskapene vurdert ulike leverandørers løsninger. Innledningsvis ble 15 leverandører forespurt, og 5 leverandører ble vurdert i den avsluttende fasen før Fjord1 valgte den norskutviklede Agresso-løsningen.

- Avtalen med Fjord1 er meget viktig for oss og viser at vi har ERP-løsninger som vinner fram i konkurranse med store, internasjonale leverandører, sier Helge Strypet, administrerende direktør i Agresso AS.

Avtalen har en verdi på åtte millioner kroner, men summen kan bli mer, ifølge Strypet.