Fleksible datasentre fra Fujitsu Siemens

Fleksible datasentre fra Fujitsu Siemens

Fujitsu Siemens øker fleksibiliteten for datasentre ved lansering av Flexframe for Oracle og Bladeframes.
- Innovasjon gjør at vi vokser raskere enn markedet. Det dynamiske datasenteret viser virkelig vekst, fremhever Bernd Bischoff, administrerende direktør i Fujitsu Siemens.

Fujitsu Siemens Computers (FSC) har Afrika, Europa og Midtøsten som marked. Fujitsu skal betjene resten av verden. Ideen er å utnytte det beste av japansk og europeisk teknologi i kombinasjon med europeisk kulturforståelse.

Håpet er å slå de amerikanske it-leverandørene på hjemmebane. Innovasjon er derfor en nødvendighet, siden de amerikanske konkurrentene er veletablerte.

Fujitsu Siemens konsentrerer innovasjonen om tre innsatsområder: Hjemmet, nomaden og bakrommet, (Digital Home, Mobility, Dynamic Data Center). Lærdom fra ett område skal befrukte de andre.

Kraft som tjeneste

Brukerutstyret krever støtte fra bakrommet, eksempelvis for posthåndtering og arkivering. Over tid er det blitt for mange tjenestemaskiner. De seneste årene har derfor bakrommet fått større oppmerksomhet.

Samling og effektivisering har blitt en nødvendighet. Etter 2000 har konsolidering blitt et mål for it-avdelingene. Resultatet er færre maskiner å betjene og mer effektiv utnyttelse. Budsjettene for drift av utstyret blir redusert for å kunne bruke mer på nye utfordringer.

Konsolidering er bra, men ikke alltid bra nok. Grunnen er at maskineriet må dimensjoneres etter maksimalbehovet, selv om store deler av kapasiteten ikke benyttes i det daglige.

It-leverandørene har derfor utviklet begrepet datakraft som en tjeneste. For mange er dette fortsatt først og fremst et begrep, selv om store datasentraler kan levere datakraft på forespørsel.

FSC har gjort noe med det og har vist praktiske løsninger som demonstrerer at fleksibel datakraft lar seg levere. Fleksibiliteten sørger for å omforme tjenesteavtalen (SLA, Service Level Agreement) til bruk av applikasjoner og maskinressurser.

Først kom Flexframe for Mysap. Nå kommer Flexframe for Oracle, Bladeframe, Primequest kombinert med Microsoft SQL Server 2005 og Easyxchange.

Begge de to siste drar nytte av det intime samarbeidet mellom EMC og Microsoft, med enkel overføring av data til det mest velegnete arkivet og forenklet katastrofeberdskap.

Fleksibilet og tilgjengelighet

Strategien for å realisere det dynamiske datasenteret betegnes Triole. Stikkordene er automatisering, integrering og virtualisering. Konsekvensen skal bli større effektivitet, smidighet (Agility) og tilgjengelighet.

Siden det ikke er trivielt, har FSC introdusert Flexframe, ferdige løsninger for noen applikasjoner. Disse omsetter bedriftenes tjenesteavtaler til dynamisk ressursbruk av datamaskineriet for forretningssystemene.

Flexframe for Mysap var første løsning. To styringsdatamaskiner administrerer applikasjonen Mysap slik at kodesegmenter tildeles ledige tjenestemaskiner som frigis etter bruk.

Det ideelle er bladmaskiner, men også større maskiner som Primepower, vil være interessante i forbindelse med tung bearbeiding som forretningsanalyse, eksempelvis fra SAS Institute.

Nytt er Flexframe for Oracle som kombinerer fleksibiliteten til Flexframe med tilgjengeligheten til Oracle 10g. Programvaren for tjenesteapplikasjonene (Fusion) og databasen legges på lagringssystemet.

Oracle Gridcontrol ber styringsdatamaskinene hente tjenesteapplikasjonene eller databasen fra lagringssystemet, og legge det på en ledig tjenestemaskin i tillegg til operativsystemet Suse Linux. Avhengig av behovet flyttes programvaren til andre datamaskiner.

Styres av tjenesteavtalen

Kontinuerlig overvåkning og analyse sjekkes mot tjenesteavtalen. Resultatet kan føre til bruk av flere datamaskiner, eller færre. Det er kombinasjonen av Grid Controll og FSCs ASCC (Adaptive Services Control Center) som tar beslutningene. Styringsmaskinene sørger for å tildele og avslutte bruken av maskinene. Feiler en maskin flyttes tjenesten automatisk til en annen.

Begge Flexframe-løsningene er gode, men de er laget for dedikerte applikasjonsleverandører. Alternativet er å blande applikasjoner dynamisk. Det krever en tjenestemaskin som ikke bare kan deles opp i partisjoner, men kan utnytte prosessorene for kontinuerlig nye oppgaver.

Derfor har Fujitsu Siemens inngått et eksklusivt samarbeid med Egenera for bruk av deres tjenestemaskin Bladeframe som benytter Intels Itanium i sine maskinblad.

Bladeframe makter oppgaven ved å innføre et prosessornettverk med en svitsj og en styringsenhet (PAN Controller, Processor Area Network). Tilkoblet prosessornettverket benyttes maskinblad som består av prosessor og minne.

Det er styringsenheten som sørger for å tildele et maskinblad til en programvaremodul.

- Vi har levert maskinene i fire år. I en Unix-server er det flere tusen komponenter. I vår Bladeframe er det langt færre, sier Vern Brownell, teknologidirektør og gründer i Egenera.

Bladeframe ble utviklet som et resultat av Brownells frustrasjon med tjenestemaskinene i hans forrige jobb som it-direktør for et finansfirma på Wall Street.