Flere bønder for Telenor

Landbrukets innkjøpsorganisasjon Agrikjøp fornyer og utvider sin kommunikasjonsavtale med Telenor.

Agrikjøp har fornyet og utvidet en rammeavtale med Telenor om leveranser av talekommunikasjonsløsninger. Avtalen er toårig og har en verdi på over 100 millioner kroner årlig.

Agrikjøp er innkjøpsorganisasjonen til norsk landsbrukssamvirke, hvor blant andre TINE, Gilde, Prior, og Felleskjøpene inngår.

Full pakke

Avtalen innebærer at Telenor skal levere blant annet fasttelefoni, mobiltelefoni, intelligente nettjenester, og mobile dataløsninger til landsbrukssamvirkets medlemsbedrifter.

Fra før har Agrikjøp inngått en liknende rammeavtale med Telenor om leveranser av bredbåndstelefoni, videokommunikasjon, og bedriftsinterne datanettverk (IP VPN) med tilhørende sikkerhetstjenester.