Flere bør satse på intern it-opplæring

Flere bør satse på intern it-opplæring

Mangel på relevant it-kompetanse kan skape problemer for europeisk næringsliv allerede i 2006.
Resultatene fra Samordna Opptak viser at interessen for informatikk er synkende. Tendensen er den samme i andre europeiske land.

Nå bør europeiske bedrifter våkne og begynne å gjøre noe med den synkende interessen for it, mener Forrester Research. I tillegg til liten interesse for it blant unge, øker også et økende antall it-eksperter som når pensjonsalderen behovet for nye folk med it-kompetanse.

Men samtidig må it-bransjen innse at kompetansen som kreves i framtiden er annerledes enn tidligere, påpeker analyseselskapet.

Utdanningssystemer klarer ikke å endre seg raskt nok til å utdanne folk med kombinert it- og  business-utdannelse, systemarkitekter, prosjektledere og innkjøpssjefer, eksperter det kommer til å bli stor etterspørsel etter i framtiden.

- Bedriftene må selv ta affære, sier analytiker Richard Peynot.

- Andre talent-kilder, som tjenestetilbydere, trenger også folk med tekniske ferdigheter. Mangelen på nyutdannede it-folk gir også dem grunn til bekymring. All forskning tyder på at Europa risikerer å oppleve en alvorlig mangel på it-kompetanse. Forrester tror bedriftene må reagere nå for å kunne bygge opp langsiktig it-kompetanse. Bedriftene må også følge med på hva som blir konsekvensene av den fornyede konkurransen om de beste talentene, sier Forrester-analytikeren ifølge en pressemelding.

Intern opplæring

Forresten peker også på at nyrekruttering alene ikke kan fylle hullene etter eldre it-eksperter som trer inn i pensjonistenes rekker. Heldigvis registrerer selskapet økt vilje til intern opplæring og trening.

En fersk undersøkelse viser at beslutningstakere innen it planlegger en kraftig økning i etterutdanningsbudsjettene fra i år og fram mot 2007. Stadig flere bedriftsledere tar også kontakt med høyskoler og universiteter for å gi it-folk økt forståelse for forretningsvirksomhet, ledelse, finans og systemarkitektur.

Hele 90 prosent klager på manglende utdanningstilbud innen disse fagområdene, eller på manglende faglig dypde i det eksisterende tilbudet.

Ifølge Forrester  erstattes ikke it-folk som har hatt rutinepregede jobber fordi disse oppgavene skal settes bort til andre. Denne tendensen er særlig tydelig innen finans og offentlig sektor.

Utfordringen er å beholde kompetansen som er nødvendig for å holde outsourcingspartnere i ørene. Mange viktige it-beslutninger må fortsatt foretas av bedriftens egne ansatte.

- Disse høy-nivå stillingene krever ekspertise og relevant bakgrunn. Utdanningssystemet trenger tid til å omstille seg for å møte etterspørselen etter denne typen kompetanse. Det betyr at flere bedrifter bør vurdere å lære opp egne ansatte, enten internt eller i partnerskap med universiteter, sier Richard Peynot.