Flere bruker Fritt sykehusvalg

Flere bruker Fritt sykehusvalg

Informasjonstelefonen Fritt sykehusvalg, grønt nummer 800 41 004, har økt aktivitetene med 56 prosent.

Henvendelsene til informasjonstelefonen Fritt sykehusvalg, grønt nummer 800 41 004, har økt med 56 prosent fra første kvartal i 2003 til første kvartal i år.

Økningen er jevn fra måned til måned. Mens 5.000 ringte i fjorårets første kvartal, var det 7.700 som kontaktet informasjonstelefonen i årets første tre måneder.

Også nettstedet knyttet til tjenesten brukes mer. Når det gjelder nettstedet www.sykehusvalg.net var det siden starten i mai i fjor og ut året 1,5 millioner sidetreff. Det var i snitt 432 besøkende per virkedag.

I de første to månedene i år har det vært en liten økning i antall besøkende til henholdsvis 442 og 466 besøkende pr dag.