Flere danske på kroken

Software Innovation ser ut til å få enda to danske kommuner på avtalekroken.
Bornholms Regionskommune og Ribe Kommune er gått i kontraktsforhandlinger med Software Innovation (SI) om levering av Public 360 som fremtidig ESDH-løsning (Elektronisk Saks- og Dokumenthåndtering).

Kontraktsforhandlingene skjer med utgangspunkt i rammeavtalen FESD (Fællesoffentligt Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering) som omfatter hele offentlig sektor i Danmark. Software Innovation er en av tre leverandører som er en del av den danske rammeavtalen.

SI skriver i en pressemelding at de to danske kommunene legger vekt på at de mener Public 360 er en meget brukervennlig løsning basert på en moderne teknologisk plattform. I tillegg har kommunene lagt vekt på de utvidelsesmulighetene som ligger i løsningen i forhold til service overfor publikum samt mulighetene for kunnskapsdeling på tvers av etater. Når løsningen er tatt i bruk, vil den understøtte det daglige arbeidet for henholdsvis ca. 600 medarbeidere i Bornholms Regionskommune og ca. 200 medarbeidere i Ribe Kommune.

Software Innovation er i ferd med å levere Public 360 til en rekke danske og norske offentlige virksomheter herunder det danske Folketing, Albertslund Kommune, Arbejdsdirektoratet, Danmarks Statistik og Oslo Kommune.

Selskapet ble tidligere i år valgt som en av tre leverandører under FESD-rammeavtalen som har som formål å koordinere og samordne fremtidig innkjøp av offentlig saks- og dokumenthåndteringssystemer i Danmark.