Flere doktorander i USA

Antall kandidater med doktorgrad som går ut av amerikanske universiteter blir ofte brukt som en indikator på landets lederskap innenfor teknologi.

Fra 1. juli 2002 til 30 juni 2003 ble det delt ut hele 25 258 doktorgrader innenfor tekniske fag. Dette er en økning på 2,8 prosent sammenlignet med samme periode et år tidligere, skriver news.com.

Dette blir sett på som godt nytt etter at USA nådde en topp i 1998. Etter det har det bare falt inntil de nye tallene ble kjent. Å ha et høyt antall kandidater med doktorgrad blir sett på som positivt for grunnforskningen og hvordan denne kan ende opp i nye produkter og, i visse tilfeller, ny industri.