Flere har laget elektroniske skjemaer

Det er hyggelig å bli tilkjent æren for ELMER-prosjektet.
Men fokuseringen på undertegnedes innsats i artikkelen «Forenkler skjemaveldet på nett» onsdag 12. juni, virker likevel beklemmende urettferdig mot alle andre som var med på å lage malen for interaktive, offentlige skjemaer.

Nærings- og handelsdepartementet selv var initiativtaker til arbeidet og er rettmessig eier av prosjektets. I tillegg deltok særlig Lars Uppheim i NHO, Forvaltningsinfo og designeren Peter Knudsen i Graf. Vi skal heller ikke glemme en håndfull småbedriftsledere.