Flere it-folk organiserer seg

Flere it-folk organiserer seg

IT-forbundet får stadig nye medlemmmer, mange av dem er "skapmedlemmer" som ikke vil at arbeidsgiveren skal vite at de er fagorganiserte.
Det melder forbundets leder i et julebrev sendt til Computerworld-redaksjonen.

"IT forbundet vokser fra dag til dag, og spesielt ser vi tilgangen på mange nye unge medlemmer som positivt (aldersgruppen 25 til 30 år). IT forbundets tilpassing til bransjen og "det nye arbeidslivets" utfordringer er nok noe av årsaken til dette. Likeledels at mange i bransjen ser det som viktig at vi er et forbund i YS familien og hvor vi som kjent holder fast på partipolitisk uavhengighet" skriver forbundets leder Kjell Flagstad.

"Ansatte i stadig flere IT bedrifter velger å organisere seg, men vi registrerer også svært mange "skapmedlemmer" som ikke vil at bedriftsledelsen skal ha kjennskap til deres medlemskap. Dette til tross for at vi har erfart et meget godt samarbeide i spesielt de største aktørene i IT bransjen, så som IBM og EDB" heter det videre i julebrevet..

Flagstad skriver at forbundet nå forhandler med Finansforbundet om nært samarbeid og en sannsynlig sammenslåing av de to forbundene, med navnet IT forbundet- i Finansforbundet.