Flere it-leverandører i varmen hos Posten

Etter at Posten Norge har fått flengende kritikk for sitt nære samarbeid med sitt eget datterselskap Ergo Group, er en rekke it-kontrakter lagt ut på anbud. Flere aktører er nå inne i bildet.
Posten har tildelt fem nye it-kontrakter. Kontraktene er inngått etter en åpen anbudsprosess og går til Ementor, KnowIT og ErgoGroup.

Selskapet KnowIT har fått kontrakten for leveranse av et styringssystem for produksjon. Ementor er valgt til leverandør av et it-prosjekt innen kunde- og mottaker orientering.

ErgoGroup er valgt som tjenesteleverandør av tre prosjekter innen godshåndtering, verdikjedeintegrasjon og fortollingssystemer.

Kontraktene tegnes over fem år, og har en samlet verdi på 150 millioner kroner. Alle avtalene er innen divisjonen Logistikk.

-- Kontraktene er tildelt etter en totalvurdering av økonomi, funksjonalitet og leveranse samt i hvor stor grad leveransen dekker Postens behov, sier pressesjef i Posten, Birgitte Lund Nakken, i en pressemelding fra Posten.

De nye kontraktene består av til sammen 11 tidlige avtaler, som nå er slått sammen til fem større avtaler. Dette er i tråd med Postens løpende forretningsprosesser.

Posten bestemte i fjor at totalt 47 it-avtaler skal anbudsutsettes frem til 2007.