Flere kan få trådløst bredbånd

Flere kan få trådløst bredbånd

I 5,4 MHz-båndet slipper utbyggere av trådløst bredbånd å velge mellom støy og høye lisenskostnader.
Trådløst bredbånd i betydningen trådløse internett-soner eller trådløst wlan er blitt stor suksess i både bedrifter og i de tusen hjem. Men trådløst bredbånd som alternativ til kabel for punkt-til-punkt kommunikasjon, er ikke blitt så populært som mange trodde for få år siden.

Dyrt utstyr og høye etableringskostnader, samt lisensavgifter til Post- og teletilsynet, har gjort at frekvensbåndene avsatt til formålet i stor grad har ligget brakk. Dette gjelder særlig 3,5 MHz-båndet.

De som har klart seg best er Wan og andre selskaper som tidlig satset på "søppelbåndet" 2,4 GHz. I dette frekvensområdet finnes det mye godt og rimelig utstyr, samtidig som frekvensene er lisensfrie.

Attraktive frekvenser

Det finnes en rekke standarder for trådløs bredbåndskommunikasjon. Best kjent er IEEE 802.11b, med den raskere varianten 802.11g. Snart kommer også superraske 802.11n som gir overføringshastighet på flere hundre megabit per sekund. Alt sammen i 2,4 GHz-båndet som fra før er meget tungt belastet.

I større bedrifter og miljøer med høye krav til rask dataoverføring øker nå etterspørselen etter 802.11a-utstyr på 5,4 GHz, som også er et lisensfritt frekvensområde. Problemet med dette utstyret er at det ikke kan brukes utendørs i Europa.

Europeiske frekvensmyndigheter stiller nemlig krav til at utendørs utstyr på 5,4 megahertz skal ha innebygget sensor som skrur ned effekten dersom det finnes en radar eller annen radio-kommunikasjon i området. Dette er tatt hensyn til i Hiperlan 2, som er det europeiske alternativet til 802.11a.

-- 5,4 gigahertz er et veldig attraktivt frekvensområde. Kundene får stor dataoverføringshastighet og lang rekkevidde, sier Henrik Hummel, salgssjef i Upgrade.

Før Wimax

Upgrade selger blant annet utstyr fra israelske Alvarion, et av få selskaper som langt på vei følger Hiperlan-standarden.

-- Alvarion har en proprietær løsning som tilfredsstiller de radiotekniske kravene i standarden, sier Hummel.

Mange, blant annet Intel, setter sin lit til at Wimax-standarden skal gjøre trådløs bredbånd til et attraktivt alternativ til kabel for punkt-til-punkt kommunikasjon. Men før Wimax slår igjennom er Hiperlan 2 er godt alternativ.

Ifølge Henrik Hummel er teknologien på 5,4 GHz helt annerledes og mer robust enn den på 2,4 GHz, samtidig som brukerne slipper å betale frekvensavgift til Post- og teletilsynet.

-- Vi har sett at flere kommuner og energiselskaper har fått øynene opp for dette, sier han.