Flere kroner i Bouvet-kassen

Flere kroner i Bouvet-kassen

Bouvet melder om vekst i både topp- og bunnlinje når tallene for andre kvartal legges frem.

Konsulentselskapet Bouvet har lagt frem sine tall for andre kvartal. Disse viser en pen utvikling for selskapet, både i forhold til omsetning og resultat.

Samlede driftsinntekter beløp seg til 209,7 millioner kroner i andre kvartal, tilsvarende en vekst på 25,5 prosent i forhold til tilsvarende periode ett år tidligere.

Den ordinære driften resulterte i et overskudd på 21,9 millioner kroner i kvartalet, opp fra 14,9 millioner kroner året før.

Periodens resultat viser at selskapet tjente 15,9 millioner kroner i perioden, en oppgang på 48,2 prosent i forhold til tilsvarende periode året før.

Fortjeneste per aksje ble dermed 1,51 kroner, 42,6 prosent mer enn fjoråret.

Selskapet melder om fortsatt høy aktivitet i markedet og god etterspørsel. Antall ansatte økte med 30 til 702 personer i løpet av perioden.