Flere kunder gir Netcom vekst

Netcom økte både omsetning og resultat i årets tre første måneder. Selskapet huket 63.000 nye mobilabonnenter og har nå 1,151 millioner abonnenter. Omsetningen per abonnent vokser også.
Netcoms morselskap, TeliaSonera, har all grunn til å være fornøyd med den norske datteren. Omsetningen økte til 1,515 milliarder svenske kroner, opp fra 1,2 milliarder i samme periode i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) havnet på 646 millioner kroner mot 422 millioner i første kvartal 2002.

Den gjennomsnittlige omsetningen per kunde økte til 353 norske kroner, mot

326 kroner i kvartalet før. Det gjennomsnittlige trafikkvolumet per kunde per måned økte til 155 minutter. Antall sendte sms-meldinger per kunde per måned var i kvartalet 70 - opp fra 57 etter første kvartal 2002.

I tillegg til abonnements- og trafikkveksten, bidro tilbakebetalingen fra Telenor, som var en følge av overprising av leide linjer, med 42 millioner svenske kroner.

Morselskapet selv, TeliaSonera, kunne vise en omsetningsvekst på 3,6 prosent og landet på 20,349 milliarder svenske kroner. Driftsresultatet havnet på 3,227 milliarder - som er en nedgang i forhold til samme periode i fjor, hvor resultatet var på 4,625 milliarder.