Flere kvinner til topps

21 av de 50 største selskapene i Norge har fått kvinner inn i toppledelsen eller i styret det siste halve året.
Hvert femte styremedlem i de 100 største bedriftene nå er kvinne. Det skriver lederen for Ledelse Likestilling Mangfold, dr. philos Marit Hoel i en pressemelding. De største norske bedriftene er på linje med de store selskapene i USA, og ligger litt bedre an enn bedriftene i Storbritannia.

De største bedriftene ligger best an; blant de 50 største er kvinneandelen kommet opp i 23, 5 prosent, og ligger altså allerede over målet på 20 prosent som næringsminister Ansgar Gabrielsen har trukket opp for bedriftene i 2003, skriver Dagens Næringsliv.