Flere lappesaker fra Microsoft

Flere lappesaker fra Microsoft

Morgendagens oppdateringer fra Microsoft skal lappe igjen ikke mindre enn 49 svakheter og hull i Windows og Microsoft Office.

Morgendagens sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft skal etter hva CRN erfarer inneholde ikke mindre enn 16 oppdateringer som skal dekke 49 svakheter og hull i Windows og Microsoft Office.

Fire av oppdateringene er merket som "kritiske", mens ti er rangert som "viktige". De siste to er listet som "moderate" med hensyn til viktighetsgrad.

Denne runden med oppdateringer kan også være den første oppdateringen for den nye Microsoft Office 2010.