Flere millioner til digitale læremidler

Regjeringen ønsker å gi 50 millioner kroner til utvikling og bruk av digitale verktøy. Meningen er at det skal bli billigere for den enkelte elev.

Dette kommer frem i Regjeringens forslag til revidert statsbudsjett i dag. Bevilgningen skal samtidig sette fylkeskommunene i stand til å anskaffe eller selv å utvikle gratis digitale læremidler. Fylkeskommunene vil få anledning til å søke om midler til dette. De som kan vise til gode planer for bruk av digitale læremidler, vil få tildelt midler, heter det i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

 

– Når det gjelder innføringen av gratis læremidler i videregående opplæring vil Regjeringen komme tilbake til valg av modell i forslaget til statsbudsjett for 2007, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

 

Satsingen på digitale læremidler er også viktig for gjennomføringen av Kunnskapsløftet, der utviklingen av grunnleggende ferdigheter i bruk av digitale verktøy står sentralt.

 

- Jeg tror denne satsingen kommer til å bety mye for utviklingen av norske læremidler. Tilbudet vil bli mer mangfoldig, og lærerne vil få økt frihet i valg av undervisningsmetoder.

 

- Det vil være en positiv utvikling, sier Øystein Djupedal

 

Les mer om det reviderte statsbudsjettet:
50 millioner mer til bredbånd
Mer til Altinn
It-bransjen positiv til det reviderte budsjettet