Flere nye inn i Abelia-styret

Flere nye inn i Abelia-styret

Grete Faremo, Torger Reve og Morten Loktu er valgt inn i bransjeforeningen Abelias styre.

Også kommunikasjonsdirektør Kai Rosenberg i Telenor er ny på post i Abelia-styret.

Stig Are Mongstad fra Nera er gjenvalgt som styreleder for to år.

Etter generalforsamlingen består Abelias styre av:

Stig Are Mongstad (direktør FoU Nera), Martha Kold Bakkevig (direktør Kold), Grete Faremo (direktør jus og samfunnskontakt Nord Europa Microsoft), Wenche Holen (direktør Findexa), Morten Loktu (administrerende direktør SINTEF), Torger Reve (rektor Handelshøyskolen BI), Kai Rosenberg (kommunikasjonsdirektør Telenor), Wiggo Smeby (teknisk direktør Det Norske Veritas) og Terje Wold ,som er administrerende direktør i Invenia.