Flere plattformer i ett verktøy fra Borland

Flere plattformer i ett verktøy fra Borland

Produktivitet er stikkordet for nye Delphi 2005. Både for den enkelte utvikleren, prosjekter og team.
12. oktober var festdag for enkelte utviklermiljøer rundt om på kloden. Borland lanserte sin siste versjon av utviklingsverktøyet med røtter tilbake til Turbo Pascal; Delphi 2005. I Oslo fylte rundt 140 oppstemte programmerere kulturstedet Fabrikken, og så Borlands produktsjef for Delphi i Europa, Jason Vokes, demonstrere de nye finessene.

Computerworld traff Vokes før arrangementet, og lurte på hvorfor han valgte å møte opp i Oslo i anledning lanseringen.

-- For å være helt ærlig er det litt tilfeldig at det ble Norge. Det som ikke er tilfeldig, er at jeg gjerne ville være i et av de nordiske landene. Dere har en nærhet til Delphis opprinnelse med Pascal og objektorientering. Kanskje det ligger bak den store interessen vi merker for Delphi her nord i Europa.

Vokes hevder at Delphi 2005 er utviklet med produktivitet og atter produktivitet for øye. Det er små snarveier og hjelpemidler hele veien for utvikleren, enten du jobber alene eller i team. Og det er kraftige muligheter med data- og objektmodellering; du kan for eksempel utvikle en Win32-applikasjon og la den kjøre en video fra en .Net web-tjeneste mens du sitter i editoren.

Mye digg

Norske utviklere Computerworld har snakket med trekker frem refactoring, enhetstesting og nye måter å debugge på som nyheter de setter pris på. Refactoring er en måte å gjenbruke kode på ved å bryte opp større kodesegmenter hvor Delphi hjelper til med å holde styr på variabler og parametere.

Enhetstesting er absolutt nyttig også for den enslige programmereren. Du setter opp tester på forhånd, og kan teste underveis at programmet fungerer etter hensikten.

Error insight er en form for debugging som foregår mens du skriver koden. Mye på samme måte som stavekontrollen i enkelte tekstbehandlere. På den måten kan du skrive mye kode og få rettet småfeil underveis, uten å måtte kompilere på ny for hver feil som måtte dukke opp.