Flere selskaper inn på telepriser.no

Etter at Brukerklagenemnda (BKN) ble etablert, har en rekke nye tilbydere inngått avtale. Antall tilbydere som er utestengt fra telepriser.no er redusert fra 21 til elleve.

Etter at Brukerklagenemnda (BKN) ble etablert for en uke siden, har en rekke tilbydere inngått avtale. Antall tilbydere som er utestengt fra telepriser.no er redusert fra 21 til 11, og totalt er det nå 29 tilbydere som ikke har inngått avtale. Tilsvarende tall for en uke siden var 51, ifølge en pressemelding.

Brukerklagenemnda skal sikre en rimelig, rettferdig og hurtig behandling av tvister mellom brukere og avtalepliktige tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester.

Nemnda kan behandle klager fra privatpersoner og småbedrifter med inntil ti ansatte. Klagene må være oppstått etter 01.02.06, og BKN behandler bare klagen din dersom du allerede har klaget til teleselskapet og fått avslag.

Hittil er det ikke så veldig mange klager.

Pliktig deltakelse

Nemnda er opprettet etter avtale mellom tilbydere av elektronisk kommunikasjon og Forbrukerrådet. En rekke kategorier tilbydere er pliktige til å inngå avtale med BKN.

Deltakelse i nemnda er en forutsetning for registrering og offentliggjøring av produkter på www.telepriser.no. Dette nettstedet gir forbrukere muligheten til å sammenligne priser for fast- og mobiltelefoni samt internett.

Om nødvendig vil PT i tiden framover fatte vedtak der avtalepliktige tilbydere pålegges å delta og det vil også bli vurdert bruk av tvangsmulkt.

 

Les også: Ingen tro på PTs gapestokk