Flere setter bort it-jobben

Flere setter bort it-jobben

Ni av ti it-ledere vil fortsette eller intensivere outsourcingen av it-funksjoner.
Det viser en undersøkelse gjort av det britiske meninsmålingsinstituttet Mori. Ni av ti it-sjefer planlegger å bruke like mye eller mer penger på å sette it-funksjoner ut av huset de neste to årene.

Muligheten for innsparing er et hovedmotiv bak sju av ti outsourcingsavtaler, viser den internasjonale undersøkelsen. Andre viktige motiver er fokus på bedriftens kjerneområder, samt muligheten til å tilknytte seg spesialistkompetanse innen it.

Norsk vekst

Ifølge analyseselskapet IDC Nordic kommer det norske markedet til å øke med mellom seks og sju prosent de neste fem årene.

I Norge melder it-selskapet Steria om stor vekst i outsourcing.

-- Markedet er blitt mer modent, og særlig offentlig sektor kommer nå for fullt, sier Jan Ivar Borgersen, direktør for outsourcing i Steria.

-- Tradisjonelt er det kostnadskutting som har vært hovedmotivet for utsetting av it-funksjoner, men de siste årene ser vi en tendens til at bedrifter bruker outsourcing for å få mer fokus på kjerneområdene, der målet er å få en gevinstrealisering, forteller Borgersen.

Norsk vekst

-- Offentlig sektor i Norge ligger rundt 10 år bak for eksempel Storbritannia når det gjelder å sette ut it-funksjoner. Nå ligger outsourcing helt i startgropa i norsk offentlig sektor, og her kommer vi til å se en stor vekst de nærmeste årene.

Vi er dessuten i ferd med å få en utvikling der det ikke bare settes bort infrastruktur, men også applikasjoner og funksjoner, og dette blir også et stort vekstområde i tiden fremover, hevder Borgersen i en pressemelding skrevet for Steria av det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Pressekontoret .

-- Det er viktig å ha orden i eget hus. Hvis en bedrift mangler rutiner og dokumentasjon, nytter det ikke bare å sette ut it-en og tro at alt skal bli bedre over natten. Dessuten er det viktig at kunden og leverandøren sammen bruker god tid på å utforme en avtale og en dekkende servicehåndbok, sier Borgersen.