Flere søkere til høyere utdanning

Flere søkere til høyere utdanning

Studentene strømmer til de høyere utdanningsstedene igjen. Og hele 84 prosent av dem har søkt over nettet. Ingeniørutdanning har fortsatt nedgang i søkermassen.
Samordna opptak fikk eNorge Rosingprisen sist høst. Nå viser de at prisen ikke var et bomskudd. Hele 84 prosent av årets søknader til høyere utdanning ble levert over internett.

Søkertallene Samordna Opptak nå kan presentere er såkalte 99 prosent tall. Det vil skje noen endringer med tallene frem til endelig opptak i jul, og først i april neste år, vil tallene være 100 prosent korrekte.

Økning

Pr. mai registrert 94.172 søkere til høyere grunnutdanning, en økning på 8,4 prosent i forhold til 2003 og hele 16,1 prosent fra 2002. Framgangen skjer på tross av at antallet 19-åringer i Norge har vært stabilt de siste årene. Av årets søkere har 5.400 søkt opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Nesten 80.000, eller 84 prosent av søkere leverte nettsøknad. Dette er en økning på 11 prosentpoeng fra 2003.

-- Dette er gledelige tall og i tråd med SOs mål om å gjøre søkeprosessen enklest mulig, sier Olaf Svorstøl, daglig leder i Samordna opptak, i en presseomtale fra organisasjonen.

Utdanningstyper

Omorganisering av studieprogrammer etter kvalitetsreformen har gjort at mange studier ved universitetene som før falt inn under hist.fil., samfunnsvitenskapelige fag og realfag nå faller inn under 3-årige kandidatstudier. Sammenligning med tidligere år er derfor vanskelig.

Det er verdt å merke seg at tilbakegangen i søking til ingeniørstudier (-5,3 prosent) fortsetter. Blant utdanningstypene med størst tilbakegang finner vi landbruksutdanning (-20,3 prosent), bibliotekarutdanning (-18,6 prosent) og sivilingeniørutdanning (-11,5 prosent), skriver Samordnet Opptak i sin forklaring til årets tall.

Hist.fil.-studier (129,5 prosent), samfunnsvitenskapelig utdanning (65,9 prosent) og realfag (15,1 prosent) er blant utdanningstypene som går mest fram i årets opptak. Andre utdanningstyper med framgang er ernæring (59,1 prosent) og juridisk utdanning (34,4 prosent), audiografutdanning (23,8 prosent), odontologiutdanning (21,9 prosent) og barnevernspedagog (16,2 prosent).