Flere statskontrakter blir avgjort denne uken

Accenture og ErgoGroup kniver om å bli leverandør til statens gigantiske "Alt-Inn" prosjekt. Avgjørelsen faller trolig denne uken.
"Alt-Inn" prosjektet omfatter alle innrapporteringer fra Norges bedrifter til Skattedirektoratet, Brønnøysundregistrene og Statistisk sentralbyrå. En av de største innrapporteringene det dreier seg om er merverdioppgaver. Tanken er å gjøre slik rapporteringer elektronisk.

Kontrakten blir omtalt som en av de største statlige kontraktene. Størrelsen er trolig på rundt 100 millioner kroner. Etter det Computerworld erfarer er det Accenture og ErgoGroup som er med i finale-runden.