Flere store rutere

Flere store rutere

Verdien på rutermarkedet krymper. Men etterspørselen etter kraftige rutere øker. Og Juniper spiser seg innpå Cisco.

Slik kan IDCs analyse av det europeiske rutermarkedet i tredje kvartal i fjor oppsummeres.

Den totale ruteromsetningen i Europa sank med 2,5 prosent fra andre til tredje kvartal, da rutersalget ifølge IDC endte på  6,1 milliarder kroner (956 millioner dollar).

Markedet for de største ruterne viste derimot pen vekst i samme periode. Med 10,5 prosent vekst endte den europeiske omsetningen i dette viktige segmentet på 2,2 milliarder kroner (336 millioner dollar). Juniper vokser mest og klarer dermed å ta markedsandeler fra Cisco.

Stort gap

- Ciscos markedsledelse i EMEA angripes i stadig økende grad, selv om gapet mellom Cisco og toer Juniper fortsatt er veldig stort, sier Peter Hulleman, seniorforsker i IDC ifølge en pressemelding.

Hjemmemarkedet og markedet for enklere bedriftsrutere preges av kraftig priskonkurranse. Nedgangen i omsetningsverdi for denne typen rutere forsterkes av at Cisco, ifølge IDC opplever kraftig tilbakegang.

Foruten Cisco og Juniper står Zyxel, Siemens og Netgear sterkt i det europeiske ruter-markedet.

Færre svitsjer

Også svitsj-markedet krymper. Antallet porter sank med 1,4 prosent til 16,2 millioner porter fra andre til tredje kvartal i fjor, mens omsetningen sank med hele 6,1 prosent til 6,4 milliarder kroner (1,2 milliarder dollar). Særlig antallet "fast Ethernet"-porter viser kraftig nedgang.

De største leverandørene i Europa, målt i omsetning, er Cisco, HP, 3Com, Nortel og  Extreme.