Flere vil overvåke sine ansatte

Varsko her, George Orwell: interessen for å følge ansattes bevegelser er økende, og ny programvare gir arbeidsgiveren komplett oversikt.

Et nytt, engelsk programvareprodukt, MAS (Monitoring & Auditing System), har nettopp kommet på markedet i Norge. MAS er et vidtfavnende overvåkingsverktøy som kan logge alle tastetrykk, all epostkommunikasjon, "på alle pc-er i alle nettverk" (LINK) som det heter i den panegyriske omtalen fra produsenten.

Mulighetene for anvendelse av programmet er mange, men salgsargumentet er, kort oppsummert, å gi arbeidsgiveren full kontroll over sine medarbeidere.

MAS gjør det enkelt å slå ned på alt fra tyveri av datafiler til surfing etter porno eller bruk av grovt eller sjikanerende språk i epost eller øyeblikksmeldinger. Systemet kan loggføre installering av ikke-godkjent programvare, registrere tidssløsing og oppdage bruk av fildelingstjenester.

- Noen kunder

- Hovedkontoret vårt har merket en sterkt økende interesse for dette i Norden, sier Terje Rønning, administrerende direktør for distributøren Expect More.

- Men har dere noen kunder, da?

- Vi har noen testkunder, rundt 2.000-2.500 ansatte i alt. Det er noe i offentlig sektor, og noe i privat.

Men symptomatisk nok får han ikke lov av kundene til å si hvem de er. Det er altså fortsatt et par tabuer forbundet med overvåking.

Stor pågang

Datatilsynet bekrefter at ønsket om å overvåke brer om seg. Det er faktisk det hyppigste temaet i henvendelser tilsynet mottar fra både arbeidsgivere og ansatte.

- De spør for eksempel om kameraovervåking, hva de kan få lov til å se, detaljregistering og lignende. Det er en stor interesse for overvåking i arbeidslivet, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet.

Rønning peker på at det er et stort ønske om økt overvåking i produksjonslandet Storbritannina, og ikke bare i næringslivet.

- Skolene ser dette som en mulighet til å motarbeide elektronisk mobbing, som har blitt et stort problem i England.

Må godkjennes

Men ifølge Skåra i Datatilsynet er det neppe uproblematisk for skolene å bare kjøpe inn slik progamvare og ta de i bruk overfor elevene. Personvernloven setter klare begrensninger for det.

Arbeidsgivere og ledere må informere sine ansatte om bruken, om omfanget av bruken og om hva som er formålet med loggingen eller overvåkingen. Ansatte må godta overvåkingen, og har også krav på etterkontroll for å sikre at overvåkingen ikke brukes til andre formål enn dem ledelsen har definert.

- Er ikke slik programvare med på å mistenkeliggjøre ansatte?

- Jeg er klar over at personvernet står sterkt i Norge. Og jeg vil gjerne ha en dialog med både LO og NHO for å finne ut hva som er en fornuftig linje å legge seg på, sier Terje Rønning i Expect More.

Kvalitetskontroll

Rønning vil gjerne understreke at progamvaren også brukes til mindre overvåkingspreget kontroll.

- Det er mest ment som en kvalitetskontroll. Det er stor interesse for dette i for eksempel oljeindustrien, for å håndtere personopplysninger, eller i finansnæringen, for å dokumentere alle bevegelser i transaksjonsapplikasjonene. Så kan man godt velge bort å overvåke epost eller lynmeldinger. Det fine er at loggingen er vanntett. Den er systematisert og kan ikke fikles med i ettertid, sier Rønning.