Flinkere enn søta bror

Flinkere enn søta bror

Mens den norske regjeringen sprer rundt seg med it-optimisme, er svenskene mer deppa. Der melder stadig flere om stagnasjon og mangel på tiltak og politikk.
I forrige uke kunne it.-minister Ansgar Gabrielsen presentere nye bredbåndstall som viser langt større vekst i bredbånds-Norge, enn hva svenskene kan vise til. Samtidig viser tallene at Norge snart har tatt igjen svenskene på utbredelse. I følge tall fra departementet, Norsk Telecom og Teleplan har 77 prosent av den norske befolkning tilgang til bredbånd. 20 prosent har knyttet seg på.

De svenske tallene viser 80 prosent dekning, og av disse har 22 prosent koblet seg til. Danskene ligger et langt hestehode foran på begge områder, men her mener man at landets enkle geografiske utforming er hovedårsaken til danskenes gode tall.

Støtte

Det er med disse tallene i ryggen Stortinget behandler regjeringens bredbåndsmelding i disse dager. Hoveddebatten skjer førstkommende tirsdag. Arbeiderpartiet sørger for flertall til regjeringens opplegg.

-- Der svenskene opplever stagnasjon, stillstand og frustrasjon, opplever vi vekst og mangfold. Jeg er ikke i tvil om at den politikken Arbeiderpartiet i sin tid utformet for bredbåndsområdet, en politikk denne regjeringen har fulgt opp, har lagt grunnlaget for at vi nå opplever fremgang, mens svenskene er nede i en bølgedal, sier Gabrielsen.

De nye nordiske sammenligningene er gjort av Norsk Telecom på oppdrag fra næringsdepartementet. tallene viser en langt bedre norsk vekst det siste året, og at vi nå er i ferd med å passere Sverige med tanke på utbredelse og antall kunder.

Den gjennomsnittlige norske privatkunder har tilgang til et kapasitet på mellom 700 Kb til 1 Mb. Den gjennomsnittlige norsk bedrift har oppmot 2 Mb bredbånd. Dette ifølge Tore Aarønæs i Norsk Telecom. Han er i gang med å fremskaffe tilsvarende tallmateriale for Sverige.

-- Så får jo leserne vurdere om bredden på båndet i denne sammenheng er relevant, sier Aarønæs.

Svenskene depper

Tallene forteller om svensk stagnasjon og norsk vekst, og i flere aviser depper ulike svensker over mangel på politikk og satsing.

Til den nyhetstjenesten TT uttaler den nye sjefen for Microsoft i Sverige, Peter Kopelman, at han mener at det i Sverige ikke lenger finnes noen som driver med it-utvikling.

-- Jeg er genuint urolig for it-utviklingen i Sverige. For noen år siden ble it fremhevet som et overlevelsesspørsmål for svensk velstand og næringsliv. Det mener jeg det fortsatt er, men det er ingen sentrale politikere eller myndigheter som synes å se alvoret i situasjonen, eller forsøker å være motor og drivkraft i utviklingen, mener Kopelman.

Som et av mange eksempler trekker han frem mangel på sentrale tiltak for enhetlig it-satsing i Sverige.

-- Det henger ikke på greip at 290 kommuner skal utarbeide hver sin løsning for byggesakshåndtering. Sentrale myndigheter må bli flinkere, mener Kopelman.

Lite gjort

Også på kommentarplass i den store dagsavisen Dagens Nyheter har man de siste ukene uttrykt bekymring. Svenskene har lagt frem en transportplan der man skal bruke 370 milliarder på veier og jernbane, men ikke et ord eller øre er brukt på den digitale motorvei.

Dagens Nyheter skriver at Regjeringen Perssons innsats på it-området hittil består i å tilsette et nytt it-råd, samt å omdefinere selve ordet bredbånd slik at det også omfatter Telias gamle kobbernett. Avisen konkluderer med at den svenske bredbåndsutbyggingen sakker akterut, mens it-kompetansen forsvinner og den ene etter den andre av pc-er i den svenske skolen blir svart av aldersdomssvakheter.