Flom av tips om barneporno

Kripos har fått 2.500 tips siden de i januar åpnet en egen nettside for henvendelser om barnepornografisk materiale.
Det er mer enn de har kapasitet til å håndtere, skriver Vårt Land.

--Vi får inn så mange tips at vi ikke har ressurser til å undersøke alle. Vi må prioritere hvilke vi ønsker å se nærmere på, sier politioverbetjent i Kripos, Håvard Aksnes.

--Det er vanskelig å vurdere hvor mange vi umiddelbart kan skrelle bort, men det gjelder nok minst halvparten, sier han.

Noen av tipsene går på konkrete personer i Norge, og disse kan kjapt ende med straffesaker. Andre saker krever mer.

--Vi jobber blant annet med å stoppe kommersiell distribusjon av barnepornografi. Her må vi jobbe ganske langsiktig, for det er et vanskelig arbeide. Ikke umulig, men ressurskrevende, sier Aksnes.