Flopp, flopp, flopp

Flopp, flopp, flopp

Leder i Computerworld 35, 22. oktober 2004
2002, 2003 og 2004 uten suksess. Konsernsjef Arne A. Jensen i Ementor vil forlate selskapet i løpet av 2005. Han begrunner det med at han er en omstillingsleder og at når omstillingen nå går mot slutten, er det riktig at en ny person med bransjebakgrunn tar over.

Arne A. Jensen var feil mann på feil plass. At han nå sier at omstillingen går mot slutten, og henter inn 300 millioner kroner ikke lenge etter forrige runde, bærer ikke akkurat bud om en fullført prosess.

Da Jensen tok over etter Tom Adolfsen i 2001 var det mange som var kritiske til at han manglet bransjeerfaring. Selv tonet han dette ned.

Det gjør ikke saken bedre at styreformannen heller ikke har den store bransjeerfaringen. På tre år har toppene i Ementor ryddet og ryddet, men er ennå ikke ferdige på den måten at de kan vise stabile, positive resultater på selskapets vegne.

Arne A. Jensen burde aldri vært ansatt i Ementor. Det var en feilvurdering. Hadde styret innsatt en person med erfaring fra norsk og nordisk it-bransje, hadde Ementor vært ute av uføret for lenge siden - eventuelt helt borte og videreført som flere selskaper under andre eieres vinger.

Det er en påstand det er umulig å etterprøve, men et nærliggende eksempel er det som har skjedd i EDB Business Partner. Endre Rangnes har på kort tid solgt, ryddet, sparket, ansatt og rendyrket med det resultat at driften er stabilt sunn. Han har tung bransjeerfaring.

Arne A. Jensen forsvinner etter kort tid. Å annonsere sin avgang i oktober 2004 for å fremdeles sitte over nyttår vil være helt umulig, spesielt i et selskap med Ementors historikk.

Ementor skal ha ekstraordinær generalforsamling den 3. november. Da bør selskapet presentere sin nye konsernsjef. Og han bør ha lang bransjeerfaring.