Flyttet to millioner konti i påsken

DnB NOR har brukt påsken til å samordne datasystemene i tidligere DnB og Gjensidige NOR i ett kjernesystem.

Alle konti tilhørende kunder i tidligere Gjensidige NOR Sparebank er flyttet fra EDB Fellesdata til DnB NORs eget system.

Om lag én million kunder og to millioner konti har vært omfattet av flyttingen, ifølge en melding fra banken.

It-samordningen er en av DnB NORs milepæler i 2006. Dermed er det siste av de store tekniske integrasjonsprosjektene i forbindelse med fusjonen gjennomført. Ved å drifte ett kjernesystem oppnår DnB NOR bedre driftsstabilitet, raskere produktutvikling og reduserte it-kostnader.

It-samordningen påvirker ikke DnB NORs driftsavtaler med EDB Business Partner.

Les også: Legger seg flat for nettbank-kritikk

DnBNor-kunder utsatt for nettsvindel

Nettbank-kaos for DnB NOR-kunder