Flyvende taxi om fem år

Flyvende taxi om fem år

En flyvende taxi som frakter reisende fra Heathrow inn til London på tre minutter, kan være realitet innen fem år.
Det britiskdesignede jetflyet trenger en landingsstripe på bare 400 fot, en tiendel av størrelsen på konvensjonelle rullebaner.

Billig og raskt

Det London-baserte utviklingsselskapet Avcen, sier tilbudet innebærer en parker- og flyservice for innbyggere som trenger å komme seg raskt avsted. Poenget med den flyvende taxien blir dermed en mulighet til å komme seg fra utkanten av byen inn til sentrum i løpet av bare to, tre minutter.

Ettersom flyet kan foreta et utall turer på kort tid, holder prisene på den raske flyvningen seg på et forholdsvis lavt nivå, og vil ikke koste mer enn hva en vanlig "blackcab" gjør per idag på samme strekningen, i underkant av 500 kroner.

Fem passasjerer

Ansvarlig i Avcen, Mike Dacre, tror byene vil sørge for plass nok til landing så flyselskapene kan iverksette den rekordraske taxitilbudet så snart det lar seg gjøre.

Jetflyet kan ta fem passasjerer og vingene er konstruert på en måte som demper lyden under flyvningen. De vil testes ut i løpet av neste halvannet året.