Følger posten hele veien

Følger posten hele veien

Et nytt internett-basert system vil måle kvalitet og effektivitet av internasjonale postforsendelser.

Den internasjonale sammenslutningen av postverk, IPC, har inngått avtale med IBM Business Consulting Services om å videreutvikle og administrere UNEX, et internett-basert system for å måle kvalitet og effektivitet av internasjonale postforsendelser.

IBM kommer til å benytte RFID-teknologi. Post som skal med i måleprosjektet får markører slik at tidspunktene for passering av visse målepunkter registreres automatisk. Slik kan man få vite nøyaktig hvor lenge et testbrev befinner seg i opprinnelseslandet, i mottakerlandet og i transport mellom landene.

Utfra disse dataene kan det være mulig å finne ut hvordan postgangen kan forbedres, skriver IBM i en presseomtale.