Følger Telenor med argusøyne

Følger Telenor med argusøyne

Telenors beslutning om å tre ut av NIX-samarbeidet engasjerer flere politikere og kan fremskynde en splittelse av selskapet. Men Willy Jensen i PT maner til ro.

Reaksjonene har vært mange og sterke etter at Telenor besluttet at de skal koble seg fra Norway Internet Exchange (NIX) 1. juli. Torsdag ettermiddag trommet IKT-Norge sammen til en åpen debatt på Stortinget for å belyse følgene av Telenors beslutning, og flere tok der til orde for å skille ut Telenors infrastruktur i et eget selskap for å hindre misbruk av deres dominerende markedsmakt. Etter to timers debatt virket ikke politikerne synlig beroliget over Telenors motargumentasjon.

- Vi sitter ikke uberørt og ser på sammenviklingen av infrastruktur og innholdsleverandør som vi står overfor i denne saken, sa Høyres kulturpolitiske talsmann Olemic Thommesen.

Thommesen ville ikke ta stilling til en eventuell oppsplitting av Telenor, men signaliserte at Post- og Teletilsynets anbefalinger vil veie tungt. I Sverige har Post- og Telestyrelsen allerede anbefalt en å skille infrastrukturdelen av Telia Sonera i et eget selskap. Høyre-politikeren etterlyste en stortingsmelding for å få bredere informasjon om NIX-saken, men konkluderte selv med at det neppe ville være hensiktsmessig på grunn av tregheten i det politiske systemet.

LES OGSÅ: Internett er kommersielt

- Den teknologiske utviklingen er så rask at i løpet av den tiden det tar å få en stortingsmelding i retur, snakker vi om noe helt annet. Vi vil følge utviklingen nøye, og vi vil ha et mer aktivt forhold til tilsynene enn det som er vanlig fra politisk hold, påpekte Thommesen.

Også Venstres nestleder Trine Skei Grande antydet at det kunne være aktuelt å splitte Telenor, og sammenliknet situasjonen med omorganiseringen av NSB i 1996. Den gang ble Jernbaneverket opprettet for å overta infrastruktur som skinner, signaler og sporveksler, mens NSB fortsatte som en ren trafikkoperatør.

- Vi må se på eierskap. Det frie markedet må ha reguleringer for å forbli fritt, uttalte hun.

- Misforståelser

Post- og Teletilsynet sender et brev til Samferdselsdepartementet neste uke med sine anbefalinger i kjølvannet av Telenors NIX-beslutning. Direktør Willy Jensen mener debatten er preget av misforståelser.

- Dette har blitt fremstilt som mye mer dramatisk enn det i virkeligheten er, og vi vil forsøke å rydde opp i endel misforståelser, sier Jensen til Computerworld.no.

En eventuell oppsplitting av Telenor vil ikke direktøren uttale seg om.

- Vi har ikke myndighet til å splitte Telenor, men vi kan anbefale et skarpere skille og en funksjonell deling. Dere får vente til neste uke, sier Jensen.