Fra Evry til NNT Com Security

SIKKERHET: Egil Martinsen Aspevik har en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo, og er sertifisert sikkerhetstester. (Pressefoto: NTT Com Security)

Fra Evry til NNT Com Security

Sikkerhetstesteren Egil Martinsen Aspevik er nyansatt i NTT Com Security.

Egil Martinsen Aspevik kommer til NTT Com Security fra en rådgiverrolle i Evry, hvor han assisterte kunder med penetrasjonstesting, sårbarhetsscanning og andre sikkerhetsrelaterte oppgaver. Før dette utviklet han it-sikkerhetsrutiner for norske myndighetsorganer. Han har en mastergrad i informatikk fra Universitetet i Oslo, og er sertifisert sikkerhetstester.

NTT Com Security leverer avanserte sikkerhetsløsninger både i form av fysiske installasjoner og driftede sikkerhetstjenester. Kvalitetssikring, sikkerhets- og sårbarhetstesting er en viktig del av ethvert sikkerhetsoppdrag, og derfor er det kritisk å ha landets beste penetrasjonstestere i staben, heter det i en melding fra sikkerhets-selskapet.

– Aspevik har bred erfaring som tilfører oss riktig og viktig kompetanse. Han forsterker penetrasjonstest-teamet og vår kapasitet til å gjennomføre helhetlige sårbarhetsanalyser av kundenes systemer for informasjonssikkerhet, sier John-Andre Bjørkhaug, som leder penetrasjonstest-teamet i NTT Com Security. Bjørkhaug er selv en av Norges høyest sertifiserte penetrasjonstestere.

For slepphendt

Aspevik begynte i stillingen som Senior Security Consultant Offsec 1. oktober.

– NTT Com Security er et av de fremste sikkerhetsmiljøene i Norge, og vi kan støtte kunder med hele bredden av sikkerhetstjenester. Sikkerhetstesting er en grunnleggende og svært viktig del av alle sikkerhetsstrategier, men gjøres for sjeldent eller for slepphendt i mange virksomheter. Jeg ser frem til å tilføre kundene nyttig kunnskap for å styrke deres evne til risikostyring, sier Aspevik.  

Folk i farta